Kontaktperson

Martin John Connie

Assistant Director

Martin John Connie

Weidekampsgade 6

2300 København S

Danmark

Vis kort

Martin Connie er ansvarlig for Deloittes værdiansættelsesteam i København, der beskæftiger sig med værdiansættelse i forbindelse med køb og salg af virksomheder, strategiske overvejelser eller regnskabsmæssig indregning. Derudover rådgiver han virksomheder om måling af finansiel performance, og hvordan dette kan anvendes i forbindelse med bonusprogrammer. Martin belyser værdiskabelsen af investeringen eller virksomheden til at understøtte ledelsens strategiske beslutninger.

Martin John Connie