Insight

Kommunale kørselsordninger

Organisering og effektivisering

Hvordan løser kommunerne bedst og billigst kørsel med deres borgere ud fra en samlet betragtning?