Insight

Grønne firmabiler

Billigere beskatning af elbiler

Folketinget har den 30. januar vedtaget lovforslag L 90 (en del af Finansloven), som medfører billigere elbiler på to områder.