Insight

COVID-19: Generel fristudsættelse – årsrapport og generalforsamling

 

Erhvervsministeren har udstedt bekendtgørelse nr. 393 af 7. april 2020 om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet under hensyn til COVID-19-situationen (”Bekendtgørelsen”). Bekendtgørelsen trådte i kraft den 8. april 2020 og gælder til den 1. januar 2021.