Insight

Forensic Investigations

Undersøgelse af økonomisk kriminalitet og andre uregelmæssigheder

Er din virksomhed udsat for besvigelser, bestikkelse, korruption eller andre uregelmæssigheder eller har du mistanke herom? I Deloitte hjælper vi vores kunder med at reagere grundigt, diskret og hurtigt, når der opstår mistanke eller beskyldninger om økonomisk kriminalitet og andre uregelmæssigheder så de fremstår bedre rustet til at kunne beskytte sine aktiver og sit omdømme.

Globalt netværk af specialister

Vores globale netværk af forensic specialister gør det muligt for os at handle fortroligt, sikkert og professionelt, samtidig med at vi sikre den bedste løsning for vores kunder på tværs af landegrænser, kulturforskelle og regulatoriske forhold. 

Deloitte Forensic kan hjælpe din virksomhed med

Vores ekspertise kan overordnet inddeles i følgende ydelser, som typisk er en integreret del af vores undersøgelser:

  • Sikring, analyse og gennemgang af elektroniske og fysiske beviser
  • Rådgivning om tiltag til begrænsning af sagens omfang og eventuelle økonomiske tab
  • Dataanalyse af komplicerede transaktioner og virksomheders bogholderi for at identificere trends, mønstre og indikationer på uregelmæssigheder
  • Interview og afhøring af nøglepersoner, herunder whistleblowere, nøglemedarbejdere, mv.
  • Struktureret baggrundsundersøgelse af personer og selskaber i Danmark såvel som globalt
  • Identifikation og sikring af forsvundne og mistede aktiver
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('