About us

Transparency report

AS Deloitte Audit Eesti, the auditing company engaged in statutory audits of the financial statements of the public interest entities, publishes this annual transparency report in accordance with the Auditors Activities Act.

All information presented in the report concerns the state of Deloitte Audit Eesti AS on 28 October 2022, unless otherwise indicated.

Avaliku huvi üksuste raamatupidamise aastaaruannete kohustuslike audititega tegelev audiitorühing Deloitte Audit Eesti AS avaldab käesoleva iga-aastase läbipaistvusaruande kooskõlas audiitortegevuse seadusega.

Igasugune aruandes esitatud teave puudutab aktsiaseltsi olukorda 28. oktoobril 2022, kui pole näidatud teisiti.

Transparency Report 2022 (English version)

Transparency Report 2022 (Estonian version)

Did you find this useful?