About us

Transparency report 2019

Avaliku huvi üksuste raamatupidamise aastaaruannete kohustuslike audititega tegelev audiitorühing Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti avaldab käesoleva iga-aastase läbipaistvusaruande kooskõlas audiitortegevuse seadusega.

Igasugune aruandes esitatud teave puudutab aktsiaseltsi olukorda 31. oktoobril 2019, kui pole näidatud teisiti.

Did you find this useful?