Privaatsus

Privaatsustingimused

Viimati redigeeritud: 1. veebruar 2018

Sissejuhatus

Deloitte Central Europe (“DCE”) on regionaalseid ettevõtteid ühendav organisatsioon, mis kuulub Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”)  liikmesfirma Deloitte Central Europe Holdings Limited (“DCEHL”) alla. Eestis osutavad teenuseid järgmised DCEHL liikmed: Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti, Aktsiaselts Deloitte Advisory and Advokaadibüroo Deloitte Legal OÜ (kõik koos edaspidi “Deloitte Eesti”).

“Deloitte Network” hõlmab endas Deloitte Touche Tohmatsu Limitedi, DTTL liikmesfirmasid ja nendega seotud ettevõtteid. Iga individuaalne globaalne, riiklik, regionaalne või kontoripõhine veebileht, mis on koondatud Deloitte.com domeeni alla (tähistatud veebilehekülje iga lehekülje üleval paremas nurgas) on hallatud individuaalse ettevõtte poolt Deloitte Networkis.

Deloitte Eesti (edaspidi veebilehe pakkuja, samuti “me”, “meid” ja “meie”) haldab lehekülge Https://www.deloitte.com/ee/et.html.

Käesolev informatsioon isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta (“Privaatsustingimused”) seletab, kuidas me kaitseme oma Veebilehe (allpool defineeritud) poolt külastajate käest kogutud andmeid. Käesolevaid Privaatsustingimusi rakendatakse ainult teatud veebilehekülgedele, mis on tähistatud deloitte.com poolt nagu Deloitte Eesti, mis on üleval paremal nurgas ja tähistatud allpool kui "käesolev veebilehekülg".

Riikide, regioonide ja kontoripõhised veebilehed, mis on koondatud deloitte.com alla, on hallatud teiste Deloitte Võrgustiku üksuste ning mitte meie poolt. Sellised veebilehed, samuti muud veebilehed, millele võidakse käesoleval veebilehel viidata, ei ole hõlmatud käesolevate Privaatsustingimustega. Soovitame külastajatel enne isiklikku laadi informatsiooni avalikustamist vaadata üle teiste veebilehekülgede privaatsustingimused. 

Kui teil tekkis küsimusi käesolevate Privaatsustingimustega või isikuandmete kogumise ja töötlemisega seoses, palume kasutada veebihalduri teenuseid, kasutades linki "võtke meiega ühendust".

Informatsiooni kogumine

Käesoleva veebilehekülje kasutamiseks külastajana ei pea te avaldama mitte mingit laadi isiklikku informatsiooni. Käesoleval veebilehel kogutakse ainult sellist isiklikku informatsiooni, mida külastajad teadlikult ning vabatahtlikult on nõus jagama. Sellisel juhul teie isikuandmete töötlemise jaoks loa küsimine toimub asjakohase isikuandmete koguja poolt vastavalt kohalduva isikuandmete kaitse seaduste järgi. Detailne informatsioon isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta esitatakse enne isikuandmete kogumist ja töötlemist.

Delikaatseid isikuandmeid veebilehe kaudu ei koguta ega töödelda. 

Logi informatsioon, küpsised ja veebimärkmed

Käesolev veebileht kogub standardset interneti logiinformatsiooni, sealhulgas teie IP aadress, brauseritüüp ja keel, lehekülje kasutamise ajad ning viidatud veebilehekülgede aadressid. Et tagada käesoleva veebilehe hästi toimimine ning võimaldada mugavat navigeerimist, kasutame ise või kasutab meie veebiteenuse pakkuja küpsiseid (väikseid tekstifaile, mida salvestatakse kasutaja brauserisse) või veebimärkmeid (elektroonsed pildid, mis võimaldavad veebileheküljel loendada konkreetse lehekülje külastajaid ja mis võimaldavad ligipääsu kindlatele küpsistele), et koguda koondinformatsiooni. Me ei kogu ega salvesta individuaalseid (mitte-koondinformatsiooni) küpsiseid. Meil on juurdepääs ainult koondinformatsioonile funktsionaalsetel eesmärkidel. Lisainformatsiooni selle kohta, kuidas me kasutame küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid ning kuidas te saate seda kontrollida, saate meie Küpsised märkmetest.

Sotsiaalmeedia

Käesolev kodulehekülg võib olla seotud erinevate blogidega, foorumitega, wikidega ja muude sotsiaalmeedia rakenduste või teenustega, mis võimaldavad teil jagada infot teiste kasutajatega (kokkuvõtvalt "Sotsiaalmeedia rakendused"). Mistahes isiklikku laadi informatsioon või muu info mida te jagate sotsiaalmeedia rakenduses võib olla loetav, kogutav või kasutatav selle sotsiaalmeediarakenduse, mille üle meil on väike kontroll või puudub see täiesti, teiste kasutajate poolt. Seega me ei vastuta isiklikku laadi informatsiooni või muu sotsiaalmeediarakenduses jagatud info teiste kasutajate poolse kasutamise, kuritarvitamise või omistamise eest. 

Info turvalisus

Rakendame asjakohast standarditele vastavat tehnoloogiat ja turvanõudeid, et kaitsta külastajate poolt läbi käesoleva kodulehekülje jagatud informatsiooni volitamata juurdepääsu eest, avalikustamise, muutmise või hävimise eest. 2017 a märtsis omandas DCE oma Informatsiooni Turvalisuse Korraldamise Süsteemile ISO/IEC 27001 sertifikaadi. ISO/IEC 27001 kindlustab, et kõik DCE poliitikad ja protseduurid on kooskõlas parima praktikaga ning rakendatud meie praktikute pole.

Meie privaatsustingimuste muutmine

Võime käesolevaid privaatsustingimusi oma äranägemise järgi aeg-ajalt muuta või parandada. Kui teeme käesolevates tingimustes muudatusi, parandame lehe üleval servas asuvat redaktsiooni kuupäeva ning selliselt muudetud või parandatud privaatsustingimused kehtivad teile ja teie informatsioonile alates sellest kuupäevast. Soovitame teil käesolevad privaatsustingimused aeg-ajalt üle vaadata, et saada ülevaade selle kohta, kuidas teie infot kaitseme.

Laste privaatsuse kaitse

Teadvustame laste privaatsuse kaitse olulisust interaktiivses online ruumis. Käesoleva kodulehekülje loomisel ei ole otseselt silmas peetud 13-aastaseid või nooremaid lapsi. Me ei kogu ega säilita teadlikult eraldi informatsiooni alla 13-aastaste kasutajate kohta.

Külaliste küsimused

Kui teil on käesoleva kodulehekülje kasutamisel seonduvalt oma privaatsusega küsimusi või kahtlusi, palun saatke need veebihaldurile läbi "Võtke meiega ühendust" lingi.