Privaatsus

Privaatsustingimused

Viimati redigeeritud: 1. oktoober 2014

Sissejuhatus

Deloitte.com hõlmab endas erinevaid globaalseid, riiklikke, regionaalseid või kontoripõhiseid veebilehekülgi, mis on sätestatud Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") või liikmesfirma või nendega seotud ettevõtete poolt (kollektiivselt ("Deloitte Võrgustik"). Need veebileheküljed on tähistatud üleval paremal nurgas igal lehel.

Käesolevaid Privaatsustingimusi rakendatakse ainult teatud veebilehekülgedele, mis on tähistatud deloitte.com poolt nagu Deloitte Eesti, mis on üleval paremal nurgas ja tähistatud allpool kui "käesolev veebilehekülg".

Deloitte Eesti, mis on DTTL´i liikmesfirma Eestis (nimetatud allpool ka "me", "meid", "meie") on globaalne organisatsioon. Käesolevad Privaatsustingimused selgitavad, kuidas me kaitseme enda külastajate informatsiooni, mis on kogutud läbi selle Veebilehekülje. 

Kasutades käesolevat Veebilehekülge, nõustute sellega, et teie kohta käivat informatsiooni kasutatakse vastavalt Privaatsustingimustes kirjeldatule.

Riikide, regioonide ja kontoripõhised veebilehed, mis on koondatud deloitte.com alla, on hallatud teiste Deloitte Võrgustiku üksuste ning mitte meie poolt. Sellised veebilehed, samuti muud veebilehed, millele võidakse käesoleval veebilehel viidata, ei ole hõlmatud käesolevate Privaatsustingimustega. Soovitame külastajatel enne isiklikku laadi informatsiooni avalikustamist vaadata üle teiste veebilehekülgede privaatsustingimused. 

Käesolevaid Privaatsustingimusi võidakse aeg-ajalt täiendada või parandada veebilehel olevate teatud teemadega seonduvate (näiteks, värbamine) spetsiifiliste privaatsustingimuste osas. Detailsema informatsiooni saamiseks online värbamisprotsessi kohta tutvuge seda valdkonda puudutava spetsiaalse dokumendiga. 

Kui teil tekkis küsimusi käesolevate Privaatsustingimustega seoses, palume kasutada veebihalduri teenuseid, kasutades linki "võtke meiega ühendust".

Informatsiooni kogumine

Käesoleva veebilehekülje kasutamiseks külastajana ei pea te avaldama mitte mingit laadi isiklikku informatsiooni. Käesoleval veebilehel kogutakse ainult sellist isiklikku informatsiooni, mida külastajad teadlikult ning vabatahtlikult on nõus jagama. Võidakse muuhulgas küsida teie nime, positsiooni, ettevõtte aadressi, e-maili aadressi ja telefoni- ning faksinumbrit. 

Võime lisaks koguda ja säilitada teie poolt jagatud informatsiooni, muuhulgas postitusi blogides, foorumites, wikis ja muudes sotsiaalmeedia rakendustes ning läbi meie poolt pakutud rakendustes. 

Tavajuhul ei küsita seoses käesoleva veebilehe kasutamisega külastajatelt tundlikku laadi isiklikku informatsiooni (näiteks andmeid seoses rassiga või etnilise kuuluvusega, usuliste veendumustega, kriminaalse taustaga, füüsilise või vaimse tervisega või seksuaalse orientatsiooniga). 

Logi informatsioon, küpsised ja veebimärkmed

Käesolev veebileht kogub standardset interneti logiinformatsiooni, sealhulgas teie IP aadress, brauseritüüp ja keel, lehekülje kasutamise ajad ning viidatud veebilehekülgede aadressid. Et tagada käesoleva veebilehe hästi toimimine ning võimaldada mugavat navigeerimist, kasutame ise või kasutab meie veebiteenuse pakkuja küpsiseid (väikseid tekstifaile, mida salvestatakse kasutaja brauserisse) või veebimärkmeid (elektroonsed pildid, mis võimaldavad veebileheküljel loendada konkreetse lehekülje külastajaid ja mis võimaldavad ligipääsu kindlatele küpsistele), et koguda koondinformatsiooni. Lisainformatsiooni selle kohta, kuidas me kasutame küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid ning kuidas te saate seda kontrollida, saate meie Küpsised märkmetest.

Info kasutamine

Käesoleva veebilehe mõne funktsiooni kasutamiseks võib olla vajalik registreerida või luua kasutajakonto. Näiteks võib see olla vajalik saamaks ligipääsu mõne lehekülje sisule, osaleda konverentsfoorumil, vastata küsitlustele või tellida informatsiooni mõne kindla huvipakkuva valdkonna kohta. Sel juhul kasutatakse teie poolt avaldatud informatsiooni teie kasutamisvõimaluste huvides ning käesoleva veebilehe ja sellega seonduvate, teile pakutavate teenuste kohaldamiseks ja parendamiseks. Samuti võime teie isiklikku informatsiooni kasutada turunduslikel eesmärkidel või saata teile tutvustavaid või informatiivseid materjale Deloitte Võrgustiku üksuste poolt pakutavate teenuste kohta, mis võiksid teile huvi pakkuda. Võime teiega kontakteeruda ka saamaks tagasisidet Deloitte Võrgustiku üksuste poolt pakutud teenuste kohta või turuuuringute eesmärkidel või muude uuringute eesmärkidel. 

Võime teie isiklikku laadi informatsiooni kasutada meie ja meie lehe kasutajate õiguste ja vara kaitseks ning vajadusel samuti seoses vastavusega õiguslikele nõudmistele. 

Teil on alati õigus nõuda, et lõpetaksime teile e-mailide või muu informatsiooni edastamise, mis tuleneb käesoleva veebilehe kasutajaks registreerumisest. 

Info avalikustamine kolmandatele isikutele

Et jagada teile teid huvitavat informatsiooni ning viia läbi turuuuringuid või muid uuringuid, võime teie isiklikku laadi informatsiooni jagada teistele Deloitte Võrgustiku üksustele. Et vastata teie päringutele, mis on seotud korporatiivtehingutega nagu müük, ümberkujundamine, reorganiseerimine, ühinemine või omandamine, võime avaldada teie isiklikku laadi informatsiooni samuti Deloitte Võrgustiku muudele üksustele ning teistele kolmandatele isikutele, juhul kui neil on õigus töödelda vastavat informatsiooni meie nimel. 

Sellise isiklikku laadi info avalikustamise käigus võib info liikuda riikidesse või piirkondadesse, kus ei kehti samasugused andmekaitse regulatsioonid kui kehtivad teie elukohas. 

Võime avalikustada teie isiklikku laadi informatsiooni ka juhul kui vastav nõue tuleneb seadusest ning samuti kolmandatele isikutele juhul, kui on vajalik täita seadusest tulenevaid kohustusi või päringuid. 

Jagades informatsiooni käesoleval koduleheküljel, nõustute ülalkirjeldatud avalikustamise reeglitega. 

Blogid, foorumid, wikid ja muu sotsiaalmeedia

Käesolev kodulehekülg võib olla seotud erinevate blogidega, foorumitega, wikidega ja muude sotsiaalmeedia rakenduste või teenustega, mis võimaldavad teil jagada infot teiste kasutajatega (kokkuvõtvalt "Sotsiaalmeedia rakendused"). Mistahes isiklikku laadi informatsioon või muu info mida te jagate sotsiaalmeedia rakenduses võib olla loetav, kogutav või kasutatav selle sotsiaalmeediarakenduse, mille üle meil on väike kontroll või puudub see täiesti, teiste kasutajate poolt. Seega me ei vastuta isiklikku laadi informatsiooni või muu sotsiaalmeediarakenduses jagatud info teiste kasutajate poolse kasutamise, kuritarvitamise või omistamise eest. 

Juurdepääs informatsioonile

Külastajad kel tekib probleeme oma kontole juurdepääsemisel või kes soovivad uuendada oma isiklikku laadi informatsiooni või soovivad lõpetada meie poolt informatsiooni saamist, peaksid kontakteeruma veebihalduriga kasutades linki "Võtke meiega ühendust". Käsitleme infopäringuid või info muutmise soove kooskõlas seadustega. 

Info turvalisus

Rakendame asjakohast standarditele vastavat tehnoloogiat ja turvanõudeid, et kaitsta külastajate poolt läbi käesoleva kodulehekülje jagatud informatsiooni volitamata juurdepääsu eest, avalikustamise, muutmise või hävimise eest. 

Meie privaatsustingimuste muutmine

Võime käesolevaid privaatsustingimusi oma äranägemise järgi aeg-ajalt muuta või parandada. Kui teeme käesolevates tingimustes muudatusi, parandame lehe ülaservas asuvat redaktsiooni kuupäeva ning selliselt muudetud või parandatud privaatsustingimused kehtivad teile ja teie informatsioonile alates sellest kuupäevast. Soovitame teil käesolevad privaatsustingimused aeg-ajalt üle vaadata, et saada ülevaade selle kohta, kuidas teie infot kaitseme. 

Laste privaatsuse kaitse

Teadvustame laste privaatsuse kaitse olulisust interaktiivses online ruumis. Käesoleva kodulehekülje loomisel ei ole otseselt silmas peetud 13-aastaseid või nooremaid lapsi. Me ei kogu ega säilita teadlikult eraldi informatsiooni alla 13-aastaste kasutajate kohta. 

Külaliste küsimused

Kui teil on käesoleva kodulehekülje kasutamisel seonduvalt oma privaatsusega küsimusi või kahtlusi, palun saatke need veebihaldurile läbi "Võtke meiega ühendust" lingi.