Pressiteated

Deloitte Eesti tähistab 20. aastapäeva

Käesoleval aastal tähistab Deloitte, maailma suurim rahvusvaheline konsultatsiooniettevõte, 20. aastapäeva tegutsemise alustamisest Eestis.

20 aasta jooksul on Deloitte Eesti kasvanud ligi 70 töötajaga üheks juhtivaks konsultatsiooniteenust pakkuvaks ettevõtteks, mis toob oma klientideni rahvusvahelise kogemuse ühendatuna põhjalike teadmistega kohalikust turust.

Professionaalset teenust pakkudes on Deloitte saavutanud nii rahvusvaheliste kui Eestis tegutsevate juhtivate ettevõtete, pankade, finantsinstitutsioonide ja avaliku sektori asutuste silmis usaldusväärse maine ning pälvinud korduvalt Baltikumi parima finantsnõustaja auhinna.

Deloitte Eesti juhtivpartneri Veiko Hintsov’i sõnul seisab ettevõtte edu eelkõige võimekuses pakkuda klientidele lisandväärtust andvaid innovatiivseid ideid kombineerituna valdkonna tippspetsialistide kogemuste ja teadmistega.

“Meie peamine motivatsioon tegutsemiseks on tegelikult algusest peale olnud sama – toetada kliente finants- ja juhtimisotsuste tegemisel aidates seeläbi kaasa nende ettevõtete edu saavutamisele. Küll aga on selle eesmärgi saavutamiseks aastate jooksul laienenud pakutavate teenuste valik. Traditsioonilisele auditile on lisandunud maksunõustamine, finants- ja juhtimiskonsultatsioonid, IT- ja siseaudit, riskihaldusteenused. 2013. aastal alustas edukalt tegevust advokaadibüroo Deloitte Legal, mis tänaseks nõustab kliente kõikides äriõiguse valdkondades.

20 aastat kogemust näitab, et kvaliteetse konsultatsiooniteenuse pakkumine eeldab sageli erinevate valdkondade spetsialistide kaasamist – näiteks on tihti põimunud omavahel maksu- ja juriidilised küsimused. Samuti on piiriüleste tehingute nõustamisel oluline, et Deloitte rahvusvaheline võrgustik võimaldab kaasata meeskonnaliikmeid ka teistest riikidest. Neid võimalusi väärtustavad ka meie kliendid.

Deloitte on Eestis kasvanud tänu professionaalsetele, innovatiivsetele ja eesmärkide elluviimisel sihikindlatele töötajatele ning ettevõtetele, kes on meid oma edulugudesse kaasanud,“ rõhutas Hintsov ning lisas, et seega tuleb tänada eelkõige kliente, koostööpartnereid ning endiseid ja praeguseid kolleege, kes on meiega kõik need aastad koos olnud, meid usaldanud ning tänu kellele oleme täna siin, kus olla soovime.

Kas sa leidsid, et see oli kasulik?