Uudised

Uudiskiri

Ülevaade viimastest olulisematest maksu- ja õigusvaldkonna muudatustest Deloitte'i maksuosakonna ja advokaadibüroo Deloitte Legal spetsialistidelt 

Juuli 2017

Grupisiseste laenudega seotud maksumuudatustest

Panditulumaksu ei tule. Selle asemel kuulutas Vabariigi president välja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, mille kohaselt võib Maksu- ja Tolliamet maksustada emaettevõtjale ja emaettevõtja tütarettevõtjale (nn sõsarühingule) antud laenusid juhul, kui laenutingimused viitavad sellele, et sisuliselt on tegemist varjatud kasumieraldisega.

Artikli täisversioon kättesaadav siin.

Lisainfo: Liisu Lell, Deloitte Advisory juhtiv maksukonsultant, llell@deloittece.com

 

Kas oled uueks andmekaitsemääruseks valmis?

Juba järgmise aasta mai kuus hakatakse kohaldama uut EL isikuandmete kaitse üldmäärust, mis toob kõikidele andmetöötlejatele kaasa rohkelt uusi kohustusi. Tähtis on silmas pidada, et uus andmekaitsemäärus puudutab absoluutselt kõiki ettevõtteid, kes oma igapäevase majandustegevuse raames isikuandmeid töötlevad – olgu need klientide või ettevõtte enda töötajate omad.

Artikli täisversioon kättesaadav siin.

Lisainfo: Natalia Aleksejeva, Advokaadibüroo Deloitte Legal advokaat, naleksejeva@deloittece.com

 

Technology Fast 50

Technology Fast 50 näol on tegemist programmiga, mille eesmärk on tunnustada kõige kiiremini kasvavaid Kesk-Euroopa tehnoloogia ettevõtteid.

Kandideerimise tähtaeg on 31. juuli 2017.

Rohkem informatsiooni siin.

 

Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvad seadusemuudatused

Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus võeti Riigikogus vastu 19. juunil 2017 ning Eesti Vabariigi President kuulutas seaduse välja 29. juunil 2017.

Seadusega tehakse mitmeid erinevaid tulumaksuga seotud muudatusi, näiteks leevendatakse erisoodustuse maksmist töötaja transpordi ja majutamise puhul, samuti optsioonide maksustamist. Teisest küljest kehtestatakse uued tulumaksumäärad stabiilselt jaotatud kasumile, suurendatakse tõendamiskoormust grupisiseste laenude puhul ning kehtestatakse krediidiasutustele teistest erinev tulumaksusüsteem.

Artikli täisversioon kättesaadav siin.

 

Mai kuu ülevaade olulisematest maksu- ja õigusvaldkonna muudatustest Deloitte'i maksuosakonna ja advokaadibüroo Deloitte Legal spetsialistide poolt on kättesaadav siin.