Uudised

Uudiskiri

Ülevaade viimastest olulisematest maksu- ja õigusvaldkonna muudatustest Deloitte'i maksuosakonna ja advokaadibüroo Deloitte Legal spetsialistidelt 

Deloitte maksuseminar

Aasta algus on endaga kaasa toonud rohkelt maksumuudatusi ning mitmed ümberkorraldused on veel ees ootamas.

Seminaril arutavad teemad läbi ning vastavad tekkinud küsimustele Deloitte maksuspetsialistid Ivo Vanasaun, Gaily Kuusik, Krisli Klaarman, Olavi Ottenson ning advokaadibüroo Deloitte Legal jurist Helen Altküla.

Seminarile saab ennast registreerida SIIN
või e-kirja teel eesti@deloittece.com kuni 20. märtsini 2017.

Seminaritasu: 97 eurot (lisandub käibemaks).
Soodushind Deloitte’i klientidele: 37 eurot (lisandub käibemaks).
Hinnas energiapaus, koolitusmaterjalid ning ohtralt häid nõuandeid.

 

Maksualase teabevahetuse seaduse muudatused

Riigikogus võeti vastu maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seadus. Seadusega võeti üle halduskoostöö direktiivi täiendused, mille kohaselt alustatakse automaatset teabevahetust 2017. aastast maksuhalduri siduvate eelotsuste osas ning 2018. aastast suurkontserne puudutava riikidepõhise aruandluse osas. Vastavalt eelnõu seletuskirjale, pannakse riikidepõhise aruandluse alase teabevahetuse rakendamisega suurkontsernidele kohustus esitada maksuhaldurile iga-aastaselt kontserniülene aruanne tulumaksukohustuse, kasumi, osa- või aktsiakapitali, materiaalse vara, tegevusalade ja töötajate kohta. Esimene aruanne tuleb esitada 2016. aasta majandusaastat puudutavate andmete kohta hiljemalt 2017. aasta lõpuks.

Lisainfo: Krisli Klaarman, Deloitte Advisory maksunõustaja kklaarman@deloittece.com

Töötajatele võimaldatavad soodustused võivad tuua maksuriski

Töötajatele klientidest soodsamalt teenuste või toodete pakkumine on ettevõtetes küllatki tavapärane ja kujunenud heaks tavaks. Tihti puuduvad aga teadmised võimalikest maksuriskidest, mis võivad taoliste tehingutega kaasneda. Soodustuse andmisel töötajale tuleb arvestada nii erisoodustus- kui ka käibemaksuriskiga.

Artikli täisversioon siin.

Lisainfo: Krisli Klaarman, Deloitte Advisory maksunõustaja kklaarman@deloittece.com

 

Lähetuse tingimused ja lähetatud töötaja registreerimine

Järjest enam on tööandjatel võimalik saata oma töötajaid tööle teistesse riikidesse või tellida teenust mõne teise riigi ettevõtjalt. Sellisel juhul võib tekkida aga igati õigustatud küsimus – kas tegemist on lähetatud töötaja või töölähetusega ning missuguse riigi õigusnorme tuleb kohaldada? Lähetatud töötaja ja töölähetuse vahel on oluline vahet teha selleks, et lõppkokkuvõttes määrata, millise riigi tööõigus töötajale kohaldub ning millises riigis tuleb tasuda tööjõumaksud.

Artikli täisversioon kättesaadav siin.

Lisainfo: Helen Altküla, Advokaadibüroo Deloitte Legal jurist, haltkula@deloittece.com

 

Hankepettused – kes peaks neid avastama?

Nii avalikus kui erasektoris esineb teenuste tellimist ja kaupade soetamist, mille käigus on näilikult valitud välja tellija jaoks parim koostööpartner, kuigi tegelikult võib selle taga peituda hoopis tellija esindusõigusliku isiku pahatahtlik soov teenida selle ostja arvelt varjatud kasu iseendale. Kindlasti on hea märk see, kui ettevõttes on välja töötatud adekvaatsed sisemised korrad ja juhised, mis aitavad eeltoodud juhtumeid ennetada, kuid paraku ei ole võimalik selliselt välistada pahatahtlikku inimtegevust. Siinkohal tasub kaaluda ettevõttes procurement forensic kontrolli (hankepettuste uurimise teenus) läbiviimist valdkonna asjatundjate poolt, kes omavad hankepettuste avastamisel pikaajalist ja rahvusvahelist kogemust ning selleks vajalikke tehnilisi lahendusi.

Artikli täisversioon kättesaadav siin.

Lisainfo: Merit Lind, Advokaadibüroo Deloitte Legal juht, melind@deloittece.com

 

Big Data viib ettevõtted konkurentsiameti huviorbiiti

Suurandmete kogumine tänapäeva ettevõtete äritegevuses omab nii suurt rolli, et nende käsitlemisel ei pruugi andmekaitseõigusest enam piisata ning mängu tuleb ka konkurentsiõigus. Sisuliselt tähendab see suurandmeid haldavatele ettevõtetele rohkem kontrolli riigiasutuste poolt ning seega ka rohkem kohustusi ja potentsiaalseid trahve reeglitele mittevastavuse korral.

Artikli täisversioon siin.

Lisainfo: Natalia Aleksejeva, Advokaadibüroo Deloitte Legal advokaat, naleksejeva@deloittece.com

 

Deloitte aitab kehtestada andmete vaba liikumist EL-i viienda vabadusena

Deloitte aitab Euroopa Komisjonil viia läbi uuringut, mille eesmärk on tuvastada ja analüüsida neid aspekte, mis takistavad või võivad takistada andmete vaba liikumist EL-is. Uuring puudutab Deloitte’i kliente, kelle äritegevus sõltub andmetest või kes potentsiaalselt sooviksid andmete vaba liikumist oma äritegevuses rakendada.

Artikli täisversioon kättesaadav siin.

Lisainfo: Natalia Aleksejeva, Advokaadibüroo Deloitte Legal advokaat, naleksejeva@deloittece.com

Riigikohus ei näinud reklaamimaksus vastuolu põhiseadusega

Vaidlus puudutas kohalike maksude seaduse kooskõla põhiseadusega. Kaebajad vaidlustasid Riigikohtus Pärnus kehtestatud reklaamimaksu, leides, et see ei ole kooskõlas põhiseadusega. Täpselt väideti, et kohalike maksude seadus ei sätesta reklaamimaksu maksumäära, kuigi põhiseaduse kohaselt on see vajalik.
21.02.2017 tehtud Riigikohtu üldkogu otsusega leiti, et põhiseadus lubab riiklikke ja kohalikke makse erinevalt reguleerida, ning kohalike maksude osas peab seadus sisaldama vaid kohaliku maksu objekti, maksumaksjat ja maksu saajat.
Selguse huvides olgu märgitud, et Riigikohtu menetluses on reklaamimaksu vaidlusi veel, mistõttu käesolev otsus ei pruugi tähendada veel lõplikku tõde reklaamimaksust.

Lähemalt saab kohtuotsusega tutvuda siin.