Uudised

Audiitorkogu kvaliteedimärk

Audiitorkogu tegevus ning audiitorteenuste kvaliteet Eestis on oluline kolmele osapoolele: Audiitorkogu liikmetele, ettevõtjatele ja avalikkusele. Seetõttu võttis Audiitorkogu kasutusele kvaliteedisümboli, mille eesmärk on tähistada sünergiat kolme audiitortegevuse osapoole vahel ning on osutatava teenuse kvaliteedi, ametialase professionaalsuse ja usaldusväärsuse tunnuseks. 
Audiitorkogu ja selle tegevusega saab tutvuda siin.
Kas sa leidsid, et see oli kasulik?