Kasulikku

Deloitte Audit läbipaistvusaruanne 2016/2017

Deloitte Audit Eesti läbipaistvusaruanne perioodi 01/07/2016 - 30/06/2017 kohta.

Läbipaistvusaruande peavad koostama, esitama ja avaldama kõik audiitorettevõtjad, kelle usalduskliendiks läbipaistvusaruande perioodil oli avaliku huvi üksus.

AS Deloitte Audit Eesti läbipaistvusaruanne on koostatud vastavalt audiitortegevuse seaduse §158 nõuetele ning sisaldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 537/2014 artikli 13 lõikes 2 nimetatud teavet.
 

Kas sa leidsid, et see oli kasulik?