Pressiteated

Veiko Hintsov taasvaliti Audiitorkogu juhatuse liikmeks

Audiitorkogu üldkoosolekul valiti juhatuse koosseis järgmiseks kolmeaastaseks perioodiks. Hääletuse tulemusena sai senine juhatus volituse uueks ametiajaks ning Audiitorkogu juhatuses jätkab ka Deloitte juhtivpartner Veiko Hintsov.

Veiko Hintsov on Audiitorkogu juhatuse töös osalenud alates 2008. aastast jagades oma rahvusvahelist kogemust, mis nii vandeaudiitorina erinevaid ettevõtteid auditeerides kui Deloitte Eesti kontorit juhtides on kogunenud. Esimesed kaks ametiaega oli juhatuse liikmena Veiko vastutusalas Audiitorkogu täiendusõppe korralduse uutele alustele viimine ja koolituste kvaliteedi tõstmine. Pärast seda on ta juhtinud Audiitorkogu mainekuvandi loomise projekti, mille tulemusena valmisid 2014. aastal Audiitorkogu uus logo ja kvaliteedimärk ning nendega seonduv visuaalne identiteet.

„Suure pildi nägemine ja selle sättimine Eesti keskkonda ning võimalus jagada Audiitorkogu liikmetega oma teadmisi ja kogemusi on olnud mind käivitavad motivatsioonitegurid juhatuse liikmeks olemises.

Audiitorkogu on dünaamiline, tugev ja ühtne, valdkonna tipp-spetsialiste ühendav professionaalne organisatsioon. Audiitorkogu liikmeks olevad vandeaudiitorid on oma igapäevatöös ettevõtetele partneriks tulevikku suunatud otsuste tegemisel ning seisavad usaldusväärse ettevõtluskeskkonna eest Eestis. Ka meie väline mainekuvand peab seda toetama ning laiema avalikkuse ja ettevõtjateni viima.

Audiitortegevuse kasvava maine eelduseks oleva inforuumi- ja keskkonna kujundamine on teema, millesse Audiitorkogu juhatuse liikmena soovin järgnevatel aastatel panustada.“ kommenteeris Veiko Hintsov.  

Lisaks Veiko Hintsov’ile taasvaliti juhatuse liikmeteks ka Indrek Alliksaar (KPMG), Stan Nahkor (PwC), Mati Nõmmiste (Grant Thornton), Sven Siling (BDO) ja Sergei Tšistjakov (Assertum).

Audiitorkogu on Eesti audiitorite kutseühendus, mille eesmärgiks on suurendada Eesti ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust, tagades audiitortegevuse vastavuse avalikule huvile ja ettevõtjate ootustele. Audiitorkogu on avalik-õiguslik juriidiline isik, kuhu kuuluvad kõik Eestis tegutsemise õigust omavad vandeaudiitorid ja audiitorettevõtjad.

Kas sa leidsid, et see oli kasulik?