Uudised

Artiklid

Õigusteenuste tulevik

Avalik sektor kui kontsern - pääsemine riigihankest

Kristiina Kaarna, Advokaadibüroo Deloitte Legal advokaat

2016. aasta aprilli lõpus jõustuv uus riigihangete seadus toob kaasa senisest oluliselt liberaalsema sisetehingu regulatsiooni.
Asjade, teenuste või ehitustööde ostmiseks peab avaliku sektori üksus (riigi või kohaliku omavalitsuse üksus) reeglina korraldama riigihanke, mille menetluslik keerukus sõltub peamiselt ostu kavandatavast maksumusest. Nimetagem sellist üksust hankijaks. Sisetehing on erandlik olukord, mille puhul hankija võib osta oma teatud lepingupartnerilt otse, pääsedes riigihanke läbiviimise kohustusest.

Edasi saab lugeda Addenda.ee blogist.

Advokaadibüroo Deloitte Legal suurprojekt

Advokaadibüroo Deloitte Legal nõustab Superbusi suletud bussiveoteenuste turu avamispüüdlustes. 

Avaldatud artiklit on võimalik lugeda:

  • "Maanteeamet ütles Superbussile ei", Postimees

Advokaadibüroo Deloitte Legal suurprojekt

Advokaadibüroo Deloitte Legal nõustab Superbusi suletud bussiveoteenuste turu avamispüüdlustes. 

Avaldatud artikkleid on võimalik lugeda:

·         "Tants Superbussi ümber", Äripäev;

·         "Superbus ei saanud taas liinilube", edasi loe siit

Krediidituru korrastamine – üks hoop, mitu kärbest!

Merit Lind, Advokaadibüroo Deloitte Legal OÜ juht ja vandeadvokaat

Kaua on diskuteeritud vajaduse üle võtta rangema kontrolli alla nende ettevõtjate käitumine, kelle peamiseks äritegevuseks on tarbijatele laenukohustuste koorma suurendamise idee müümine või selle idee realiseerimise võimaldamine oma äri osana. Tarbija kohustused võivad märkamatult kumuleeruda, kui üksteise peale kuhjatakse kodulaenuleping, väikelaen, kiirlaen, avanss, järelmaksukokkulepped, liisingulepingud ning palju muudki. Krediidi andmise mehhanisme on lugematu hulk.

Täisartiklit saab lugeda www.raamatupidaja.ee.

Agiilsed ehitusprojektid – konservatiivse ehitusturu tõuge innovatiivsemasse tulevikku

Merit Lind, Advokaadibüroo Deloitte Legal OÜ juht ja vandeadvokaat

Infotehnoloogia sektoris eristatakse arendusprotsessidena traditsioonilist tarkvara arendusprotsessi (näiteks kosemudel – waterfall) ning väledama tarkvara arendusprotsessina agiilset tarkvara arendusprotsessi. Miks mitte seda kogemust kasutada ka ehituses, kirjutab Deloitte Legal juht ja vandeadvokaat Merit Lind.

Täisartiklit saab lugeda www.ehitusuudised.ee.

Õigus dividendidele - kellel ja mis alusel?

Kadri Rebane, Advokaadibüroo Deloitte Legal OÜ jurist

Eesti seadusandluses puudub regulatsioon, mis kohustaks äriühinguid teenitud kasumist välja maksma dividende. Eelkõige sõltub dividendide väljamaksmine enamusosanike või -aktsionäride suvast ja tahtest. 

Täisartiklit saab lugeda www.raamatupidaja.ee.

Juhatuse liikme ametiaeg ja esindusõigus

Kadri Rebane, Advokaadibüroo Deloitte Legal OÜ jurist

Praktikas võib palju küsimusi ja probleeme tekitada olukord, kus juhatuse liikme volitused tegutseda juhatuse liikmena on küll lõppenud, kuid äriregistri kanne on jäänud muutmata ning senise juhatuse liikme volitused kas pikendamata või uus juhatuse liige valimata. Pealtnäha väike formaalsus võib tegelikult tekitada suuri probleeme näiteks esindusõiguse ning vastutuse küsimustes.

Täisartiklit saab lugeda siit.

Äriühingu juhatuse liikmetel võib peagi kaduda võimalus end töötuna arvele võtta

Kadri Rebane, Deloitte jurist

Riigikogu sotsiaalkomisjonis on teisele lugemisele saadetud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt eelnõu jõustumisel ei võetaks enam töötuna arvele isikuid, kes on äriühingute juhatuse liikmed või prokuristid, kuid ei saa selle eest tasu. 

Täisartiklit saab lugeda siit.

Kas sa leidsid, et see oli kasulik?

Seotud teemad