Teenused

Finantseeringute kaasamine

Õigusteenuste tulevik

  • Nõustamine tagastamatute ja alternatiivsete toetuste taotlemisel, sh Euroopa Liidu vahenditest
  • Laenulepingute koostamine ja läbirääkimine
  • Nõustamine omakapitali investeeringute kaasamisel
  • Aktsiate ja võlakirjade emissioonid
  • Optsioonipakettide struktureerimine
  • Kohustuste tagamise viiside ja riskide analüüs 
  • Intellektuaalomandi pantimine

Seotud teemad