Teenused

Finantsregulatsioon ja pangandus

Õigusteenuste tulevik

 • Nõustamine ärimudeli valikul
 • Ühisrahastusplatvormide (crowdfunding) nõustamine
 • Alternatiivsed maksevahendid ja –viisid, sh e-raha, makseasutused, krüptovaluutad (sh bitcoin)
 • Väärtpaberiturud
 • Investeerimisfondid ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad 
 • Tegevuslubade taotlemine, esindamine loa-, järelevalve- jt menetlustes
 • Finantsregulatsiooni nõuetele vastavuse auditid ja nõustamine (compliance)
 • Reklaami- ja müügipiirangutega seotud nõustamine
 • Tarbijakaitse regulatsioon
 • Rahapesu tõkestamise nõuded
 • Võlgade restruktureerimine
 • Pangandusega seotud kohtuasjad
 • Panganduse õiguslik regulatsioon

Seotud teemad