Teenused

Intellektuaalne omand

Õigusteenuste tulevik

  • Loomemajandus, sh nõustamine filmide jt teoste tootmisprotsessides
  • Autoriõiguste, kaubamärkide, patentide, leiutiste ja muude intellektuaalomandiõiguste kaitse
  • Domeeninimed
  • Ärisaladuste kaitse

Seotud teemad