Teenused

Kinnisvara- ja planeerimisõigus

Õigusteenuste tulevik

  • Nõustamine planeerimisõiguse küsimustes 
  • Keskkonnamõjude hindamisega seonduvate küsimuste lahendamine
  • Kinnisvara õigusaudit ning kinnisvara omandamis- ja võõrandamistehingud
  • Üüri- ja rendilepingute koostamine
  • Ehituslepingute koostamine ja läbirääkimine (sh FIDIC lepingud)
  • Nõustamine ja esindus ehitus- ning kasutuslubade taotlemisel

 

Seotud teemad