Teenused

Kohtueelsed menetlused ja kohtuvaidlused

Õigusteenuste tulevik

  • Esindamine vahekohtumenetluses, kohtueelsetes läbirääkimistes ja kohtumenetlustes
  • Esindamine haldusorganite juures ja erinevates loamenetlustes
  • Esindamine maksuvaidlustes maksuhalduri juures ja halduskohtus
  • Esindamine Euroopa Liidu institutsioonide juures toimuvates menetlustes

Seotud teemad