Teenused

Konkurentsiõigus

Õigusteenuste tulevik

  • Euroopa Liidu ja Eesti konkurentsiõiguse alane nõustamine ja esindamine vaidlustes ja järelevalvemenetlustes
  • Nõustamine turuanalüüside läbiviimisel 
  • Keelatud kokkulepped 
  • Leebustaotlused
  • Turgu valitseva seisundi omaja õigused ja kohustused 
  • Nõustamine koondumiste kontrolli menetlustes
  • Energiaõigus, sh taastuvenergia ja energiasäästuküsimused
  • Keskkonnaõigus, sh keskkonnaload ja pakendite käitlemine

Seotud teemad