Teenused

Pankroti- ja restruktureerimisõigus

Õigusteenuste tulevik

  • võlgade ümberkujundamine
  • pankrotistunud ühingute ja juhatuse liikmete nõustamine
  • äriühingute ümberkujundamine
  • võlausaldajate ja võlgnike esindamine 
  • nõustamine piiriülestes maksejõuetuse asjades

Seotud teemad