Teenused

Riigihanked, avaliku ja erasektori koostööprojektid

Õigusteenuste tulevik

 • Asjade, tööde ja teenuste tellimise ning ideekonkursside korraldamise projektide kompleksnõustamine
 • Ehitustööde ja teenuste kontsessioonilepingud 
 • Avaliku ja erasektori koostööprojektide kompleksnõustamine
 • Hanke alusdokumentide ja mudellepingute auditite läbiviimine
 • Ühishangete korraldamise nõustamine
 • Hankekordade koostamine
 • Hankijate ja pakkujate esindamine vaidlustes
 • Eraõiguslikest juriidilistest isikutest tellijate riigihankekohustuslikkuse tuvastamine
 • Pakkujate nõustamine pakkumuste koostamisel ja osalemisel hankemenetlustes
 • Esindamine järelevalvemenetlustes
 • Esindamine õigusloomeprotsessis

Seotud teemad