Teenused

Ühinemised ja ülevõtmised

Õigusteenuste tulevik

  • Reorganiseerimised, omandamis- ning ülevõtmistehingute struktureerimine
  • Äriühingute restruktureerimised, jagunemised, ühinemised ja likvideerimised 
  • Tehingud osade ja aktsiatega, vara võõrandamine ja ettevõtte üleminek
  • Piiriülesed tehingud
  • Juriidiline audit
  • Tehingute struktureerimine
  • Aktsionärilepingud
  • Ülevõtmispakkumised

Seotud teemad