Teenused

Ühinguõigus

Õigusteenuste tulevik

 

 • Nõustamine ärimudeli valikul, sh idufirmade (start-up) nõustamine
 • Äriühingute ja filiaalide asutamine
 • Aktsionäride ja osanike õigused, lepingud ning vaidluste lahendamine
 • Dokumentide ärakirjade ja allkirjade õigsuse kinnitamine
 • Juhatuse liikmete lepingud
 • Juhtimisalane õigusnõustamine ja õigusauditid
 • Reorganiseerimised, omandamis- ning ülevõtmistehingute struktureerimine
 • Äriühingute restruktureerimised, jagunemised, ühinemised ja likvideerimised 
 • Tehingud osade ja aktsiatega, vara võõrandamine ja ettevõtte üleminek
 • Piiriülesed tehingud
 • Konfidentsiaalsuslepingud
 • Õigussekretäri teenused (legal secretary)
 • Õigusauditite teostamine (due diligence)
 • Üldine ühingujuhtimise nõustamine (corporate governance)
 • Pankrotiõigus
 • Nõustamine saneerimismenetluses 
 • Osalemine täitemenetluses

Seotud teemad