Uudised

Ivo Vanasaun nõustas Gruusia uue tulumaksumudeli kasutuselevõtmist

Gruusia parlament võttis vastu maksukoodeksi muudatused, mille kohaselt rakendub
Gruusias 1. jaanuarist 2017 uus äriühingute tulumaksusüsteem, mille otsene eeskuju on Eestis loodud ja 2000. aastal kehtima hakanud tulumaksumudel.

Eestis loodud ja maailmas unikaalne tulumaksuseadus on eriline selle poolest, et ettevõtete jaotamata kasum on tulumaksuvaba ning maksustatakse vaid kasumi jaotamist. Gruusiast saab maailmas peale Eesti teine riik, kes sarnase mudeli kasutusele võtab.

“Gruusia seadus on väga sarnane meie omaga ning vaid mõningate erisustega – näiteks finantssektor läheb uuele tulumaksusüsteemile üle väikese viivitusega. Pangad ja kindlustusseltsid liituvad sellega aastast 2019,” selgitas Gruusia valitsusametnikke protsessis nõustanud rahvusvahelise nõustamisettevõtte Deloitte juhtiv maksukonsultant Ivo Vanasaun.

“Minu roll oli pakkuda grusiinidele neutraalset vaadet ja selgitada Eesti maksusüsteemi tahke, et valitsus sellest peensusteni aru saaks. Lisaks sealse rahandusministeeriumi ja maksuhalduri nõustamisele, osalesin ka Gruusia parlamendi rahanduskomisjoni istungil, kus Eesti maksumudeli kasutuselevõttu arutati. Samuti sai Eesti kogemust tutvustatud ettevõtjatele suunatud avalikul seminaril,“ märkis Vanasaun.

“Gruusias tehtud mõjuanalüüs näitas, et Eesti tulumaksusüsteemi rakendamine oleks Gruusia majandusele kasulik ja annaks uue hoo sealsele majanduskasvule,” ütles Vanasaun. “Nii analüüs kui ka Eesti kogemus näitavad, et uue mudeliga väheneb keskmistel ja väikestel ettevõtetel vajadus laenude järele. Seetõttu on nn Eesti mudeli mõju Gruusias isegi suurem kui Eestis, sest sealsed intressimäärad on meie mõistes küllaltki kõrged.”

Ivo Vanasauna kinnitusel tunnevad Eesti tulumaksusüsteemi vastu huvi teisedki riigid, tehakse päringuid taustainfo ja Eesti kogemuse kaardistamiseks, kuid nii konkreetseid plaane nagu Gruusial, ei ole ühelgi teisel riigil veel ette näidata.

Kas sa leidsid, et see oli kasulik?