Uudised

Meeldetuletus kontsernidele teavitamiskohustuse tähtaja saabumisest

Iga-aastase riikidepõhise aruande (country-by-country reporting) esitamise kohustus on suurkontsernidel, kelle konsolideeritud aastatulu ületab 750 miljonit eurot. Suurkontsernide Eesti liikmed peavad vastavalt maksualase teabevahetuse seaduse §-le 206 teavitama Eesti Maksu- ja Tolliametit aruandekohustuslikust üksusest kuue kuu jooksul kontserni aruandeaastaks oleva majandusaasta lõppemisest arvates. Seega juhul, kui kontserni aruandeaastaks olev majandusaasta lõpeb 31.12, tuleb maksuhaldurit teavitada hiljemalt 30.06.2017. 

 

Maksu- ja Tolliamet veebilehel avaldatud juhiste kohaselt tuleks teavitus esitada vabas vormis riikidepõhise aruande esitaja (kontserni liikme) isiku (nimetus, registrikood ja aadress) ja tema residentsuse riigi kohta. Teavitus tuleks esitada kas läbi e-maksuameti (menüüst valida „Teated“) või saata digitaalselt allkirjastatuna e-mailile emta@emta.ee

 

Lisainfo: Krisli Klaarman, Deloitte Advisory maksunõustaja kklaarman@deloittece.com

 

Seotud teemad