Inimesed

Erki Usin

Audit

Direktor

Erki Usin

Roosikrantsi 2

Tallinn

Estonia

Vaata kaardilt

Erki liitus Deloitte meeskonnaga 2010. aastal ja tema igapäevaseks ülseandeks on erinevate auditiprojektide juhtimine. Tal on rohkem kui 16- aastane kogemus auditeerimise ja raamatu­pidamise valdkonnas. Erki ülesanded hõlmavad endas tööd alates grupi auditi detailsest planeerimisest ja suhtlemisest finantspersonaliga kuni lõplike vandeaudiitorite aruannete valmimiseni. Tema ülesandeks on auditi meeskonna töö koordineerimine.

Erki on üks kogenenumaid Deloitte spetsialiste Eestis. Erki on Teie aktiivne partner, kui Teil peaks jooksvalt tekkima finantsalaseid ja auditit puudutavaid küsimusi.

Ta on aastate jooksul andnud loenguid ja teinud koostööd erinevate kõrgkoolidega: SSE Riga, EBS, TTÜ, Audentese Ülikool ning esinenud ettekannetega erine­va­tel seminaridel, konverentsidel, kooli­tus­tel.

Erki on vandeaudiitor, Eesti Audiitorkogu liige alates 2001. aastast, alates aastast 2007 The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) liige ning aastast 2015 sertifitseeritud siseaudiitor (CIA). Erki kuulus 2010-2015 aastatel Eesti Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja Eksamikomisjoni liikmete hulka ning on osalenud Audiitorkogu erinevates töörühmades: auditeerimisstandardite tõlkimise töörühmas aastatel 2009-2010 ja kvaliteedikontrolli töörühmas aastatel 2009-2015.

Erki Usin