Inimesed

Veiko Hintsov

Partner | Audit

Veiko Hintsov

Veiko on auditi eest vastutav Deloitte’i partner ja vandeaudiitor. Tema ülesandeks on osalemine auditi planeerimisel, auditi kokkuvõtete tegemisel ning vajadusel jooksval konsulteeri­mi­sel. Tema üles­andeks on ka vajadusel kommunikatsioon teiste Deloitte kontoritega spetsiifiliste küsimuste lahendami­sel. Ta osaleb nõupidamistel juhatusega ning esitlustel auditikomiteele ja vajaduse korral ka nõu­kogule.

Veiko on Deloitte`s töötanud alates selle loomisest 1996. aastal. Tema kliendiportfelli kuuluvad mitmed Eesti juhtivad, erinevates sektorites tegutsevad ettevõtted.

Veiko on alates 1995. aastast Eesti Audiitorkogu liige ja 2008. aastast Eesti Audiitorkogu juhatuse liige.

Veiko Hintsov