Meist

Deloitte Audit läbipaistvusaruanne

Avaliku huvi üksuste raamatupidamise aastaaruannete kohustuslike audititega tegelev audiitorühing Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti avaldab käesoleva iga-aastase läbipaistvusaruande kooskõlas audiitortegevuse seadusega.