Posted: 24 Aug. 2020 5 min. Lukuaika

Ihmiset ja teknologia

Onko vastakkainasettelun aika ohi?

Teknologian kehitys ja erityisesti tekoäly nähdään milloin uhkana ja milloin mahdollisuutena. Myös työntekijöihin kohdistuu kasvavia paineita pysyä mukana teknologian kehityksessä, uudistaa jatkuvasti osaamistaan ja löytää paikkansa lisäarvon tuottajina. Tekoäly helpottaa monia töitä, mutta hävittääkö se työpaikat? Entä millaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa ja miten organisaatiot voivat tukea henkilöstöään uuden oppimisessa?

Deloitten Human Capital Trends 2020 -tutkimuksen mukaan organisaatioiden henkilöstöstä suurimman osan pitäisi muuttaa osaamistaan seuraavien kolmen vuoden aikana. Kuitenkin vain 17 % suomalaisista yritysjohtajista kokee tietävänsä, millaista osaamista tarvitaan. Samanaikaisesti 70 % organisaatioista suunnittelee käyttävänsä tai jo parhaillaan hyödyntää tekoälyä. Tekoälyn ei uskota vaikuttavan työpaikkojen kokonaismäärään, mutta osaamistarve siirtyy suorittavista tehtävistä inhimillistä näkemystä ja syväosaamista vaativiin tehtäviin. Kaikkien muutosten keskellä yhteenkuuluvuus ja henkilöstön hyvinvointi nousevat tärkeimmiksi henkilöstöjohtamisen trendeiksi – niillä on myös vahva linkitys organisaatioiden tuloksentekokykyyn.

Tämän vuoden raportistamme peilautuu vahva usko ihmiseen – ihminen ja teknologia voivat toimia yhdessä mielekkäällä tavalla.

"Vastakkainasettelun sijaan tulisi keskittyä muutoskyvykkään ja ihmisläheisen organisaation kehittämiseen."

Tällaisessa organisaatiossa korostuu kolme ominaisuutta:

  • Tarkoitus (Purpose): Teknologian mahdollistama yksilölähtöisyys voi tukea yhteenkuuluvuutta, kun yksilöiden erilaisten vahvuuksien ja osaamisen pohjalle rakennetaan tuloksellisia tiimejä. Tavoitteellisten tiimien työssä on selkeä tarkoitus, joka näkyy käytännön tasolla joka päivä.
  • Potentiaali (Potential): Jatkuva uudistuminen ei ole ristiriidassa turvallisuuden tunteen kanssa, kun organisaatiot tunnistavat ihmisten potentiaalin ja auttavat heitä uudistumaan. Aiemman työkokemuksen ja CV:n tuijottamisen sijaan tulisi luottaa, että ihmiset voivat oppia uusia asioita, kun heille antaa mahdollisuuksia. Yksittäisten taitojen kehittämisen sijaan kannattaisi tukea ihmisten uudistumiskykyä.
  • Näkemyksellisyys (Perspective): Organisaatiot ovat tottuneet mukautumaan jatkuvaan muutokseen ja muokkaavat toimintaansa faktojen perusteella. Jatkuvasta epävarmuudesta huolimatta organisaatioiden tulisi tehdä rohkeita päätöksiä ja valintoja. Vain sillä tavalla voidaan saavuttaa kilpailuetua markkinoilla. Työntekijät vastaanottavat rohkeammatkin avaukset, kun ne perustellaan ymmärrettävästi. Joskus voi edetä ketterästi kokeilujen kautta, toisinaan tarvitaan merkittävää transformaatiota.

Alati muuttuvassa ympäristössä menestyvät tutkitusti parhaiten organisaatiot, jotka ovat valmiita tekemään rohkeita valintoja ja investoimaan sekä henkilöstön potentiaalin kehittämiseen että teknologioiden hyödyntämiseen – toisiaan täydentäen. Mutta miten edetä kohti muutoksiin nopeasti reagoivaa ja ihmisläheisempää organisaatiota?

Olemme auttaneet organisaatioita parantamaan muutoskyvykkyyttä esimerkiksi rakentamalla joustavia organisaatiorakenteita, johtamisen malleja ja tulevaisuuden osaamisprofiileja. Kulttuurin vahvistaminen ja konkretisointi on myös vahvasti asiakkaidemme agendalla. Samalla on mahdollista rakentaa työyhteisöjä, joissa henkilöstö viihtyy ja kukoistaa.

Tutustu 2020 Human Capital Trends - tutkimukseen

Ota yhteyttä

Kirsi Kemi

Kirsi Kemi

Organisation Transformations

Kirsi Kemi toimii johtajana Deloitten Human Capital -palveluissa ja keskittyy erityisesti merkittävien transformaatioiden johtamiseen. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus organisaatiotransformaatioista. Kirsin ydinosaamista ovat monimutkaiset organisaatiomuutokset ja muutosjohtaminen, muutoksenhallinta teknologiahankkeissa, henkilöstöjärjestelyt, organisaatiorakenteiden suunnittelu, toimintamallien kehittäminen ja johtamisjärjestelmät. Briefly in English: Kirsi works as a director in Human Capital services and leads large client transformations. She has over 15 years’ experience of organizational transformations and change management.