Posted: 14 Aug. 2020 4 min. Lukuaika

Koronakevään opeilla kohti kestävää muutosta

Pakko on hyvä opettaja. Tämä tuli kouriintuntuvasti esiin koronakevään aikana. Organisaatiot siirtyivät pikavauhtia uusiin toimintatapoihin, ihmiset oppivat uudet työvälineet ja venyivät uskomattomalla tavalla useisiin eri rooleihin.

Kesän hengähdyksen jälkeen epävarmuus on palannut ja on tarpeen miettiä, miten uutta arkea rakennetaan kestävästi. Miten organisaatiot voivat menestyä jatkuvassa muutoksessa ja kuinka ihmisiä tuetaan jaksamaan ja onnistumaan myös haastavina aikoina.

Olemme Deloittella tutkineet työelämän muutosta jo pitkään. Monet vallitsevat trendit ovat voimistuneet kriisin seurauksena − yksi keskeisistä teemoista on organisaatioiden muutoskyvykkyyden ja ketteryyden kasvattaminen. Sen viidestä periaatteesta voi ammentaa syksyyn ajatuksia ja voimaa.

1) Keskity tavoitteeseen

Pidä selkeä fokus siinä, mitä tarkoitusta varten työtä teet. Usein tarkoitus löytyy työn loppuasiakkaan ja asiakkaalle tuotetun arvon kautta. Varmista, että tavoite on riittävän kirkas ja yhteisesti jaettu.

Nopeassa muutosvauhdissa tavoitteita on tarpeen tarkistaa usein. Hyvät pohjaskenaariot auttavat luovimaan muutosten keskellä. Myös henkilötasolla vuositasoiset tavoiteasetannat voi muokata esimerkiksi neljännesvuosittaisiksi.

2) Luota ihmisiin

Anna valtaa ja vastuuta. Ota kaikki mukaan ja luo turvallinen ilmapiiri. Auta erityisesti asiakkaiden kanssa tekemisissä olevia henkilöitä onnistumaan.

Etätyöskentelyssä luottamus korostuu. Ihmisillä on hyvin erilaisia olosuhteita ja optimaalisen työpanoksen antaminen vaatii yksilöllistä sovittelua. Kun ihmiset voivat tuoda työyhteisöön avoimesti koko persoonansa, osaamisensa ja tilanteensa, kokonaisuutta palvelevalle yhteistyölle on parhaat edellytykset. Yleisesti ottaen ihmiset haluavat tehdä parhaansa, kun siihen annetaan mahdollisuus. Mittaa tuloksia, älä prosessia!

3) Verkostoidu ja tee yhteistyötä

Luo tilaisuuksia tiedon jakamiseen ja ideointiin organisaation sisällä ja laajemmassa ekosysteemissä. Törmäytä erilaista osaamista ja luo moniosaavia tiimejä.

Etätyöskentelyssä ihmisten aktiviinen kanssakäyminen helposti kapenee aiempaa suppeampaan piiriin. Vaatii erityistä huomiota varata aikaa myös verkostoitumiseen ja epämuodolliseen ideointiin. On tärkeää hyödyntää teknologioita ja työvälineitä tehokkaasti ideoinnin tukena ja varmistaa, että kaikki osallistuvat.

4) Lisää läpinäkyvyyttä

Paranna tilannekuvaa. Tuo tieto ja päätöksenteko kaikille näkyväksi. Kommunikoi usein ja säännöllisesti.

Kun käytävillä jaettu tieto vähenee tai puuttuu kokonaan, korostuu entisestään hyvä tilannekuvan raportointi ja jakaminen. Tekemisten ja tuotosten esittely muille lisää paitsi läpinäkyvyyttä myös motivaatiota ja yhteenkuuluvuutta.

5) Kokeile ja opi

Tekeminen on tärkeämpää kuin loppuun saakka suunnittelu. Nopeuta päätöksentekoa. Kokeile ja korjaa suuntaa. Iloitse kaikista onnistumisista.

Kun ennakoimattomuus on läsnä kaiken aikaa, myös epävarmuuden sietämiselle ja epäonnistumille täytyy olla sijaa. On parempi epäonnistua nopeasti kuin tuhlata aikaa ja resursseja suunnitelmien hiomiseen. Kannattaa pohtia hetki, miten onnistumisia ja epäonnistumisia käsitellään sinun organisaatiossasi.

Muutoskyvykkyys ja ketteryys merkitsevät jatkuvaa oppimista, ja sopivia malleja tulee jatkuvasti soveltaa ja kehittää omaan toimintaan.

Organisaation tasolla se tarkoittaa monien totuttujen käytäntöjen muuttamista. Ovatko sinun organisaatiosi käytännöt ajalta, jolloin ennusteet voitiin tehdä vuosi etukäteen ja asiakkaan käyttäytyminen oli ennakoitavissa?

Vaikka koronakriisi itsessään on vakava asia, sen vaikutukset työn muutokseen voivat olla välttämättömän pahan sijasta ainutkertaisia mahdollisuuksia. Hyödynnetään pakon tuomat arvokkaat opit!

Lue lisää HC trendeistä HC trendeistä.

Human Capital Trends 2020

Ota yhteyttä

Minna Tormilainen

Minna Tormilainen

Consulting

Minna Tormilainen työskentelee Deloittella liikkeenjohdon konsulttina. Hän on keskittynyt erityisesti toimintamallimuutoksiin ja suuriin transformaatiohankkeisiin. Minnalla on laaja osaaminen eri toimialoilta ja hän on erityisen kiinnostunut modernista johtajuudesta, liiketoiminnan ketteröittämisestä, uuden teknologian tuomista mahdollisuuksista sekä muutosjohtamisesta. Minna auttaa organisaatioita menestymään yhä ennakoimattomammassa toimintaympäristössä. Briefly in English Minna Tormilainen works as a management consultant at Deloitte and is specialized in operating model development and large transformation programs. She has wide experience from different industries and her areas of interest include modern leadership, business agile, technology and innovation as well as change leadership. Minna’s ambition is to help clients to success in increasingly unpredictable future.

Kirsi Kemi

Kirsi Kemi

Organisation Transformations

Kirsi Kemi toimii johtajana Deloitten Human Capital -palveluissa ja keskittyy erityisesti merkittävien transformaatioiden johtamiseen. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus organisaatiotransformaatioista. Kirsin ydinosaamista ovat monimutkaiset organisaatiomuutokset ja muutosjohtaminen, muutoksenhallinta teknologiahankkeissa, henkilöstöjärjestelyt, organisaatiorakenteiden suunnittelu, toimintamallien kehittäminen ja johtamisjärjestelmät. Briefly in English: Kirsi works as a director in Human Capital services and leads large client transformations. She has over 15 years’ experience of organizational transformations and change management.