Posted: 30 Nov. 2020 3 min. read

Tulevaisuuden menestystarinoiden luominen edellyttää nykyisten ”totuuksien” haastamista

Olemme saaneet lukea viimeisten kuukausien aikana uutisähkyyn asti koronapandemian aiheuttamista haasteista. Merkittävä osa yrityksistä on havahtunut tilanteeseen, jossa ympäristön aiheuttama äkillinen paine on saattanut viedä pohjan nykyiseltä liiketoiminnalta – ainakin hetkellisesti. Yritysjohtajat ovat joutuneet pakosta kyseenalaistamaan nykyisiä ”totuuksia” (status quo) ja etsimään uusia keinoja selviytyäkseen. Keskitytään pandemian aiheuttamien haasteiden sijaan hetkeksi siihen, mitä positiivista se on tuonut mukanaan.


Ihminen on luonteeltaan selviytyjä. Tästä erinomainen esimerkki on muun muassa kulkemamme kehityskaari ravintoketjun huipulle. Ihminen on jo kauan ennen koronaa selvinnyt erilaisista pandemioista, kuten mustasta surmasta. Tauti järisytti maailmaa ja vei mukanaan merkittävän osan väestöstä. Toisaalta se kuitenkin vauhditti tuhon jälkeen muun muassa yhteiskunnallista, lääketieteellistä ja teknologista kehitystä, joiden aikaansaamisessa ihmisellä oli merkittävä rooli. Haastavina aikoina ihminen on historiassa onnistunut luomaan uutta ja mullistavaa.


Strategiapäätöksissä turvaudutaan liian helposti tuttuun ja turvalliseen

Parhaat ratkaisut eivät synny aina elinvoimaisissa hetkissä, vaan joskus haasteet luovat sopivasti painetta ja auttavat meitä kehittymään pitkällä aikavälillä. Miten siis saisimme nykyisten ”totuuksien” haastamisen ja halun uudistua vahvemmin osaksi arkea ja tilanteita, kun kaikki vaikuttaa olevan hyvin?

Kohtaan strategiakonsultin roolissani usein tilanteita, joissa strategian uudistamisen tai strategisten päätösten hetkellä turvaudutaan liian helposti tuttuihin ja turvallisiin toimintatapoihin. Ymmärrän, että turvallisuuden tunne on yksi ihmisen toimintaa ohjaavista perustarpeista. Toivoisin kuitenkin, että voisimme aktiivisemmin hyödyntää kykyämme analysoida monimutkaisia kokonaisuuksia, yhdistää sen kykyymme innovoida ja etsiä uusia polkuja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi.


Muutosta ei saada aikaan ilman sitoutumista

Koen työssäni olevani vastuussa asiakkaan nykyisten ”totuuksien” haastamisesta ja kannustamisesta kehittymään. Johdolta vaaditaan kuitenkin paljon rohkeutta hypätä mukaan työhön, jossa keskitytään avarakatseisesti eri vaihtoehtojen arvioimiseen ilman vahvaa hypoteesia tulevasta. Koen strategiakonsulttien olevan suureksi lisäarvoksi yrityksille uusien polkujen alkutaipaleilla erityisesti seuraavissa tehtävissä:
 

  1. Ihanteellista lopputulosta tukevan lähestymistavan määrittäminen.

  2. Olemassa olevan tiedon ja aiemman kokemuksen yhdistäminen. Maailma on täynnä menestyksekkäitä valintoja ja keksintöjä, ja joskus niitä kannattaa etsiä esimerkiksi muilta maantieteellisiltä alueilta ja toimialoilta.

  3. Organisaation sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien osallistaminen analyysiin ja päätöksentekoon.


Vaikka yrityksellä olisi käytettävissään osaajien parhaimmisto, ei muutosta saada aikaan ilman johdon sitoutumista. Yhdessä sitoutuneen johdon kanssa pystytään määrittämään tulevaisuuden menestyspolkuja – tämä on se, mitä yrityksiltä ja omalta työltäni odotan enenevässä määrin tulevaisuudessa.

Jos sinä kaipaat sparrausta yrityksesi kehittämisessä ja olet valmis hyppäämään mukaan menestystarinamatkalle, ota minuun yhteyttä!

______________________________
MONITOR DELOITTE
Our mission at Monitor Deloitte is to help our clients to navigate the future with confidence. Organizations need to make and act upon the right choices: clear, timely and inspirational choices that deliver growth in a dynamic, disrupted world. We are the strategy consulting practice of Deloitte Consulting and help our clients to address a variety of management areas, including organic growth, corporate & business strategy, business design & configuration, ventures, strategic transformation, strategic sensing and insight.

Ota yhteyttä!

Janette Lehtola

Janette Lehtola

Janette Lehtola toimii strategiakonsulttina Monitor Deloittella. Hän on erikoistunut liiketoimintastrategioiden luomiseen. Janette auttaa yrityksiä markkina-analyysien ja kasvumahdollisuuksien tunnistamisen kautta kehittämään liiketoimintaansa kestävän kilpailuedun saavuttamisessa. Briefly in English: Janette Lehtola is a strategy consultant at Monitor Deloitte. She specializes in creating business strategies. Janette helps companies develop their business to achieve sustainable competitive advantage through market analysis and identification of new growth opportunities.