Posted: 14 Sep. 2020 4 min. Lukuaika

Perheyritysten jatkuvuus – kriisissä tarvitaan aktiivista omistajuutta

Tilastokeskuksen mukaan yritysten tekemät investoinnit laskivat vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 16,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Korona-ajan epävarmassa talouden ja maailmanmarkkinoiden tilassa investoinnit ovat jäissä ympäri maailmaa. Tämä vaikuttaa myös suomalaisten perheyritysten kasvunäkymiin.

Suomessa perheyritysten rooli taloudelle ja työllistämiselle on merkittävä. Perheyritykset tekevät keskimäärin pienemmällä riskillä parempaa tulosta kuin muut yritykset. Perheyritysten oman pääoman tuotto (ROE) on nousukausina hieman verrokkiyrityksiä alhaisempi, mutta vastaavasti verrokkiyrityksiä parempi makrotalouden heikkoina ajanjaksoina. [1] Lukujen valossa perheyritykset ovat kestäviä, mutta kriisiaikana se ei yksin riitä varmistamaan kasvua ja toiminnan jatkuvuutta.

Suomalaisia omistajia tulee nyt rohkaista ja tukea tarttumaan mahdollisuuksiin kasvattaa yritystä! Pitkäjänteisesti aktiivista omistajuutta tukeva politiikka on ratkaisevan tärkeässä roolissa.

Ilahduttavaa on, että juuri julkaistun pk-yritysbarometrin mukaan epävarmasta tilanteesta huolimatta kasvuhakuisten yritysten määrä on pysynyt ennallaan. Kasvua haetaan uusista innovaatioista, digitalisaatiosta ja uusilta markkinoilta. Myös onnistunut omistajavaihdos voi vauhdittaa kasvua.

Perheyritysten vaihtoehdot liiketoiminnan jatkamiseen

Perheyrityksillä on useita vaihtoehtoja liiketoiminnan jatkamiseen. Vaihtoehtojen ääripäissä ovat omistuksen siirto seuraavalle sukupolvelle tai täysimääräinen irtautuminen liiketoiminnasta esimerkiksi listautumisen tai yritysmyynnin kautta. Vaihtoehdot kannattaa pitää avoimesti pohdinnassa − menestyneiden perheyritysten taustoja tutkinut Aalto-yliopiston professori Seppo Ikäheimo on tiimeineen selvittänyt, että vain harva menestynyt suku jatkaa vuosikymmenestä toiseen samalla toimialalla. [2]

Aiemmin perheyritysten omistajat ovat saattaneet lykätä keskustelun aloitusta sukupolvenvaihdoksesta, sillä ne eivät halua luoda turhaa painetta seuraajille. Jos haaveissa on kuitenkin siirtää yritys seuraavalle sukupolvelle, kannattaa heidät ottaa mukaan keskusteluihin mahdollisimman varhain. Kiihtyvän digitalisaation myötä uusi sukupolvi voi ottaa suuren roolin uusien teknologioiden käyttöönotosta, innovaatiotoiminnasta tai uusien liiketoimintojen löytämisestä perinteisen rinnalle. Mielenkiintoisena trendinä muutamissa perheissä uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kumppanuudet (business development/new ventures) on annettu seuraajasukupolven vedettäväksi. Näin varmistetaan seuraajien sitoutuminen perheyhtiön kehitykseen ja omannäköisen yrityksen tulevaisuuden luomiseen.

Perheiden sijoitusyhtiöt aktiivisina omistajina

Jos perhe luopuu alkuperäisestä perheyrityksestä tai osasta siitä, monet omistajaperheet siirtyvät eteenpäin yrittäjistä omistajiksi oman sijoitusyhtiön/family officen kautta. Perheiden sijoitusyhtiöt yleistyvät Suomessa. Sijoitusyhtiön tehtävänä on hoitaa ammattimaisesti perheen sijoituksia, huolehtia muun varallisuuden kuten esimerkiksi kiinteistöomaisuuden kehityksestä ja myös seuraajasukupolven kouluttamisesta.

Perheiden sijoitusyhtiöt tuovat uusia rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksia kasvuyhtiöille. Usein perheiden sijoitusyhtiöt sijoittavat muihin perheomisteisiin yhtiöihin, koska taustansa ja kulttuurin puolesta heillä on niihin paljon annettavaa kasvun tukemisessa.

Omistajuuden kehitys vaatii sitoutumista ja näkemystä

Omistajuuden tulee joka tapauksessa olla myös perheyrityksissä jatkuvassa kehityksessä ja tarkastelun kohteena. Mieti missä vaiheessa sinun yrityksesi on ja mihin suuntaan haluat tai pystyt omistajana yritystä viemään, oletko paras mahdollinen omistaja yrityksellesi nyt ja tulevaisuudessa? Omistajuuden aktiivinen kehitys ja omistajavaihdoksen suunnittelu vaativat aikaa, sitoutumista ja näkemystä. Parhaimmillaan onnistuneella omistajavaihdoksella on suotuisa vaikutus niin yritykselle ja sen työntekijöille, uudelle omistajalle, eteenpäin siirtyvälle (ex)omistajalle kuin koko yhteiskunnallekin.

 

[1] Kachaner, Stalk & Bloch: What You Can Learn From Family Business, Harvard Business Review (November 2012)

[2] Ikäheimo, Lumijärvi. Perheomisteiset pörssiyhtiöt Suomessa.

Blogi on julkaistu alun perin Omistajanvaihdosfoorumin blogissa 14.9.2020.

Ota yhteyttä

Mari Vähäsöyrinki

Mari Vähäsöyrinki

Deloitte Private & Family Business

Mari Vähäsöyrinki vetää Deloitten Family Business & Family Office -ohjelmaa Suomessa ja toimii osana pohjoismaista tiimiä. Hänen tavoitteenaan on auttaa omistajaperheitä omistuksen siirrossa sukupolvelta toiselle ja varmistaa, että asiakkailla on käytössään parhaat kansainväliset asiantuntijat omistamisen ja kasvun tukena. Briefly in English: Mari Vähäsöyrinki is leading Deloitte Private Family Business & Family Office program in Finland as part of a strong Nordic team. Her mission is to help business owning families to flourish and transfer wealth from one generation to the next with the help of best family business advisors.

Hans Rosendahl

Hans Rosendahl

Partner, Strategy & Restructuring Services

Hans Rosendahl vastaa Deloitten Strategy & Restructuring  -palveluista Suomessa. Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus strategisesta neuvonannosta Suomessa ja kansainvälisesti ydinosaamisenaan mm. strateginen suunnittelu ja analyysit, yritysjärjestelyt, organisaatiosuunnittelu sekä strategiset muutosohjelmat. Lisäksi Hans on toiminut asiantuntijaorganisaatioiden johtotehtävistä Suomessa ja Lähi-Idässä noin 15 vuoden ajan käsittäen yli 100 toimeksiantoa usealla eri toimialalla. Briefly in English: Hans is the leader of Strategy and Restructuring Services in Finland. He has nearly 20 years’ experience from strategic advisory in Finland and internationally with core capabilities including strategic planning and analyses, M&A, organization design and business transformation programs. Hans has experience from various leadership positions in professional advisory firms in Finland and the Middle-East encompassing over 15 years and 100 engagements across industries.