Posted: 28 Jan. 2021 3 Lukuaika

Tarjoaako pandemia yrityksille vuosisadan parhaat kasvumahdollisuudet?

Yritysmaailman superkasvajat saavat reilusti mediatilaa Suomessa ja maailmanlaajuisesti – aivan syystäkin, sillä kansantalouden rahoituksen lisäksi niillä on merkittäviä työllisyysvaikutuksia. Vaikka pandemia väritti ikävällä sävyllään mennyttä ja vielä tätäkin vuotta, se ei kuitenkaan muuta totuutta yritystoiminnan pitkän aikavälin menestyksen parhaasta reseptistä – kasvusta. Yrityksen johto voi vaikuttaa aktiivisesti omiin kasvumahdollisuuksiinsa, vaikka yrityksen kasvupolun varrella tulisi vastaan joko täysin odottamattomia oikopolkuja tai hidasteita. Ilman kasvua liiketoiminta kuihtuu ennen pitkää pois.

 

Yrityksien vaihtoehtoiset kasvupolut

Yrityksen kasvupolut voivat muodostua orgaanisesta kasvusta, epäorgaanisesta kasvusta tai näiden yhdistelmästä. Orgaanisessa kasvussa liiketoimintaa kasvatetaan jo olemassa olevan liiketoiminnan pohjalta esimerkiksi myyntimäärää tai hintapistettä nostamalla. Epäorgaaninen kasvu rakentuu puolestaan yritysostojen varaan esimerkiksi hajanaista markkinaa konsolidoimalla. Orgaaninen tai epäorgaaninen kasvu voi tarkoittaa myös uuden kysynnän luomista. Kasvun laatua ja onnistumista tulkittaessa voi todeta, ettei ole oikeaa tai väärää tapaa kasvaa. Kasvu riippuu pitkälti yrityksen toimialasta, toimintaympäristöstä ja sen hetkisestä kilpailutilanteesta. Yksikään yritys ei kuitenkaan elä tyhjiössä, vaan yritystoiminnalle muodostuu aina selkeät reunaehdot, jolloin toimintaympäristö ja kilpailutilanne ovat dynaamisia.

Nykyinen toimintaympäristö on vähintäänkin haastava useimmalle yritykselle. Päätökset kasvuinvestoinneista pitää tehdä osittain pandemian peittämässä sumuverhossa, vaikka keskuspankkien tukitoimien sumutorvi on kajahtanut jo useasti horisontissa. On täysin ymmärrettävää, että kaikki yritykset eivät halua ottaa riskejä peilatessaan nykyistä taloustilannetta ja päätyvät lyhyellä aikavälillä kustannuskuriin turvatakseen toimintansa. Ne pk- ja pörssiyritykset, jotka uskaltavat käyttää koronan tuoman epävarmuuden pelipaikkana ja investoivat voimakkaasti kasvuun, koristavat uskoakseni Helsingin pörssin suurimpien yhtiöiden listaa vielä tämän vuosikymmenen loppupuolella. Vaihtoehtoisesti ne ovat tulevia tulitikkuaskin kylkeen piirrettyjä hahmotelmia, joita yrittäjät lähtevät luotsaamaan isoilla kasvuambitioilla.  

Kasvua disruptiivisista innovaatioista

Kasvua voidaan luoda keskittymällä jo olemassa olevaan markkinaan tai asiakaskuntaan. Samalla kehitetään nykyisen tuotteen tai palvelun ominaisuuksia. Tämä polku johtaa kuitenkin rajoitettuun lisämyyntipotentiaaliin nykyiselle asiakaskunnalle ja kamppailuun markkinaosuuksista vakiintuneiden toimijoiden kanssa. Kasvupotentiaali on siis tiukasti rajattu. Harvard Business Reviewn artikkelin* mukaan disruptiivisessa innovaatiossa on puolestaan kyse uuden markkinan luomisesta yritykselle ja jo olemassa olevien markkinoiden, ekosysteemien ja vakiintuneiden toimijoiden syrjäyttämisestä täysin uusilla innovaatioilla. Disruptiiviset innovaatiot toimivat erittäin hyvin haettaessa uusia markkina-avauksia, menemällä syvemmälle yrityksen omaan liiketoimintaan tai laajentumalla arvoverkossa niille alueille, joihin omat nykyiset toimittajat ja asiakkaat kuuluvat. Uusilla markkinoilla ei ole luvassa useampaan vuoteen merkittävää kilpailua ennen kuin kilpailutilanteen kiristymisen myötä markkina saavuttaa saturaatiopisteensä.

Yritysostoilla voidaan konsolidoida hajanaista markkinaa

Tämän hetkinen toimintaympäristö tarjoaa yrityksille edullista lainarahaa investointeihin laajamittaisten keskuspankkien tukitoimien ja kevyehkön rahapolitiikan ansiosta. Lisäksi kilpailu markkina-asemasta on vähäisempää useimmilla toimialoilla yritysten painaessa jarrua koronamontun reunalla ja suojellessaan siten kannattavuuttaan nykyisessä liiketoiminnassaan. Vallitseva tilanne mahdollistaa hyökkäyspaikan rohkeimmille yrityksille, joilla on taloustilanteensa puolesta edellytykset olla aktiivisia yritysostorintamalla. Esimerkiksi teolliseen logiikkaan perustuvilla kasvuhakuisilla ostoilla yritys voi täydentää tarjoamaansa ostettavan yrityksen tuotteilla tai palveluilla. Toinen vaihtoehto on kustannussynergioihin perustuvat ostot, joilla liiketoiminnan kannattavuutta voidaan turvata pidemmälle tulevaisuuteen.

Yritysostot voivat myös tukea yrityksen omaa orgaanista kasvua vapauttamalla potentiaalia ristiinmyyntiin sekä tuomalla liikevaihto- ja kulusynergioita ajan saatossa. Yritysostojen arvostuskertoimet ovat tietyillä sektoreilla venyneet kuitenkin varsin korkeille tasoille, jolloin liiketoiminnan ostaminen on tällä hetkellä paikoin kallista. Tosin kaikki sektorit eivät kärsi tästä samasta hikasta, vaan koronan kurittamilta toimialoilta saattaa löytyä oikeasti laadukasta ostettavaa järkevään hintaan.

Testaa kuinka nopeasti yrityksesi pääsee ponnahtamaan pandemian jälkeiseen aikaan, pohdi seuraavia:

  1. Minkälaisia kasvumahdollisuuksia olette tunnistaneet markkinasta?
  2. Riittääkö kasvumahdollisuuksillenne kysyntää ja ovatko ne ylipäätään toteuttamiskelpoisia ja kannattavia?
  3. Kuinka ketterästi uskotte pääsevänne tarttumaan kiinni kasvumahdollisuuksiin? 
  4. Miten kasvatatte ja resursoitte innovaatiokyvykkyyttänne?
  5. Pystyttekö skaalaamaan kasvuaihioita itse vai pitääkö kasvuanne lähteä rakentamaan ekosysteemissä? Mikä on roolinne ekosysteemissä?

Jäikö joku kysymyksistä askarruttamaan? Kerromme mielellämme lisää miten voimme auttaa kasvumahdollisuuksien kartoittamisessa ja arvioinnissa, disruptiivisen kasvun luomisessa, innovaatiokyvykkyyksien edistämisessä ja yritysostojen teollisen logiikan arvioinnissa. 

 

______________________________
MONITOR DELOITTE
Our mission at Monitor Deloitte is to help our clients to navigate the future with confidence. Organizations need to make and act upon the right choices: clear, timely and inspirational choices that deliver growth in a dynamic, disrupted world. We are the strategy consulting practice of Deloitte Consulting and help our clients to address a variety of management areas, including organic growth, corporate & business strategy, business design & configuration, ventures, strategic transformation, strategic sensing and insight.

Ota yhteyttä!

Paavo Tuomimäki

Paavo Tuomimäki

Paavo Tuomimäki toimii strategiakonsulttina Monitor Deloittella yritys- ja kasvustrategioiden parissa. Hänellä on kokemusta useiden eri alojen asiakkaiden kanssa aina rahoitusalasta ja terveydenhuollosta valmistavaan teollisuuteen ja energiasektoriin. Paavo auttaa yrityksiä kasvumahdollisuuksien kartoittamisessa ja kestävien kilpailuetujen luonnissa. Hänellä on lisäksi kokemusta yritys- ja markkinakohtaisista taloudellisista analyyseistä. Briefly in English: Paavo Tuomimäki works as a strategy consultant at Monitor Deloitte focusing on business and growth strategies. He has experience with clients in a variety of industries, from the financial and healthcare industries to the manufacturing and energy sectors. Paavo helps companies to identify growth opportunities and create sustainable competitive advantages. In addition, he has experience in company- and market-specific economic analysis.