Posted: 26 Mar. 2020 5 min. Lukuaika

Työn tulevaisuus

Mitä opimme kriisin keskellä etätyöstä?

Tässä vaiheessa globaalia COVID-19 -pandemiaa on selvää, että etätyöstä on tullut uusi normaali – ainakin kaikille niille, joille työn luonne sen mahdollistaa. Sosiaalisessa mediassa on viime päivinä aktivoiduttu jakamaan etätyövinkkejä ja itsensä johtamisen parhaita käytäntöjä, jotta ihmiset oppisivat työskentelemään tehokkaasti kotona (ks. myös Deloitten opas: Virtual facilitation). Verkossa tarjottujen käytännön vinkkien lisäksi tarvitaan myös syvempää tarkastelua pidemmälle tulevaisuuteen.

Deloitten Future of Work -kehikko analysoi digitalisaation ajamaa työelämän muutosta kolmesta eri näkökulmasta: työn luonne (work), työvoima (workforce) ja työntekopaikka (workplace). Viimeaikaiset tapahtumat ovat vaikuttaneet kaikkiin näihin osa-alueisiin.

COVID-19 -pandemian tuomat vaikutukset etätyöskentelyyn
covid-19 vaikutukset

Kriisi on pakottanut työpaikat ja koko työelämän ottamaan massiivisen ketteryysloikan kriisin kohdatessa.  Mitä voimme oppia tästä poikkeustilanteesta?

Etätyö on mahdollisuus yksinkertaistaa ja kirkastaa työn fokusta

Kuten todettua, useimmat stereotypiat etätyöstä on luultavasti jo heitetty romukoppaan. Etätyö voi olla tuottavaa yhtä lailla kuin toimistollakin suoritettu työ. Kiinassa tehdyn tutkimuksen mukaan esimerkiksi palvelukeskustyössä etätyöskentely kasvatti tuottavuutta yli 10 % muun muassa rauhallisemman ja viihtyisämmän työympäristön mahdollistaessa enemmän puheluja päivän aikana.

Monet ovat iloinneet mahdollisuudesta rauhoittua työntekoon, kun palavereja on peruttu ja työpäivän pirstaloituneisuus on helpottanut. Työn fokus saattaa löytyä uudelleen ja joku on voinut saada takaisin palasen kadoksissa ollutta keskittymiskykyään, ehkä jopa sitä kuuluisaa flow-tilaa.

Kenties isoimpana oppina normaaliin arkeen palatessa on kyseenalaistaa työn vakiintuneet käytännöt ja yksinkertaistaa niitä rohkeasti itsensä johtamisen ja työntekopaikan näkökulmasta:

  • Minimoi turhat palaverit, joita vähentämällä voit vapauttaa aikaa tuottavampaan työhön.
  • Mieti mikä on sellaista  työtä, johon voit parhaiten keskittyä kotona.
  • Vastaavasti tunnista työ, johon tarvitset ehdottomasti kollegan tai tiimin kanssa laatuaikaa kasvokkain myös jatkossa.
Ihmisten kohtaaminen on keskiössä – nyt ja jatkossa

Etätyöteknologiaa on lyhyessä ajassa opittu käyttämään tehokkaammin, tasa-arvoisemmin ja luovemmin. Nämä opitut virtuaaliset kokouskäytännöt ovat varmasti hyödyllisiä myös jatkossa. Etätyövinkkejä lukiessa on myös ilo huomata, miten paljon keskitytään sosiaaliseen puoleen ja tiimiläisten osallistamiseen.

Työkalut, ohjeistukset ja prosessit ovat toki tärkeitä, mutta prioriteetiksi on noussut ihmisten kohtaaminen ja osallistaminen. Ollessamme seuraavan kerran työpaikalla kehitys- tai muutoshankkeen suunnittelun äärellä, kannattaa pitää mielessä, että muutoksen läpiviennissä tyypilliset kompastuskivet liittyvät juuri yhteisen vision luomiseen, viestimiseen ja sidosryhmien osallistamiseen. Muutosprojektia aloitettaessa kannattaa mallia ottaa kriisiviestinnästä:

  • Osallista ja sitouta ihmiset laajalti muutokseen. 
  • Viesti proaktiivisesti läpi muutoksen.
  • Analysoi eri sidosryhmiä ja heidän odotuksiaan; tähän käytetty aika maksaa itsensä takaisin.
Kriisi tuo ihmiset yhteen – hyödynnä tämä mahdollisuus tiimissäsi ja organisaatiossasi

Maailman myllerrys tuo ennennäkemättömällä tavalla ihmiset yhteen. Monet ovat kenties yllättyneet siitä, kuinka paljon kaipaavat takaisin työpaikalle – kahvittelemaan ja lounastamaan kollegoiden kanssa sekä iloitsemaan yhteisistä onnistumisista kasvokkain. Perheellisillä etätyö voi olla kaukana flow-tilasta tilanteessa, jossa lapset väistämättä tuovat keskeytyksiä työpäivään.

COVID-19 aiheuttama tilanne tarjoaa työpaikoilla mahdollisuuden aidosti pohtia kulttuurin, johtamisen ja työyhteisön vahvuuksia. Kysy nämä kysymykset itseltäsi:

1)      Missä olemme jo hyviä?

2)      Mitä haluamme vahvistaa?

3)      Mistä voisimme luopua?

Kun pääsemme taas palaamaan työpaikoillemme normaaliin arkeen, osaamme toivottavasti arvostaa sitä aivan uudella tavalla. Pidä silloin myös mielessäsi seuraavat opit:

  • Yksinkertaista työpäivääsi.
  • Muista ihmisten kohtaamisen tärkeys.
  • Reflektoi kulttuurin vahvuuksia.

Jos työn tulevaisuuden teema kiinnostaa, tutustu laajemmin Deloitten Future of Work -näkemyksiin täällä.

Ota yhteyttä

Kirsi Kemi

Kirsi Kemi

Organisation Transformations

Kirsi Kemi toimii johtajana Deloitten Human Capital -palveluissa ja keskittyy erityisesti merkittävien transformaatioiden johtamiseen. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus organisaatiotransformaatioista. Kirsin ydinosaamista ovat monimutkaiset organisaatiomuutokset ja muutosjohtaminen, muutoksenhallinta teknologiahankkeissa, henkilöstöjärjestelyt, organisaatiorakenteiden suunnittelu, toimintamallien kehittäminen ja johtamisjärjestelmät. Briefly in English: Kirsi works as a director in Human Capital services and leads large client transformations. She has over 15 years’ experience of organizational transformations and change management.

Sari Makkonen

Sari Makkonen

Human Capital

Sari työskentelee henkilöstöjohtamisen kehittämisen parissa Deloitten Human Capital -palvelualueella. Sarin osaamisalueisiin kuuluvat erityisesti HR-teknologiat, henkilöstöjohtamisen toimintamallit ja prosessit, sekä muutosjohtaminen.  Briefly in English: Sari works in Human Capital consulting service area at Deloitte Finland. She is specialized in HR technologies, HR operations models and processes and change management.