Posted: 22 Nov. 2021 2 min. Lukuaika

IPO eli listautumisanti - mitä ja milloin tarvitaan?

Julkisena yhtiönä toimimiseen valmistautuminen on muutakin kuin tilintarkastajan, juristien ja investointipankkiirien tapaamista ja yhtiön tarinan kertomista mahdollisille sijoittajille. Siihen kuuluu myös niiden valmiuksien kehittäminen, joiden avulla yritys voi menestyä listautumisen jälkeen. Suunnittelu, valmistelu, asiantuntemus ja tiimityö hyvissä ajoin ennen listautumista ovat sujuvan IPO:n aineksia. Sekaannusten, kaaoksen ja tarpeettomien kustannusten välttämiseksi muista seuraavat asiat: 

  1. Mieti, miten listautuminen vaikuttaa yrityksen kaikkiin osa-alueisiin. Selvitä mitä tietoa saa tai pitää julkistaa ja milloin viestintä on sallittua tai kiellettyä. Tiedottamista säätelee laki ja sen noudattamatta jättäminen on rikos.
  2.  Analysoi tarkasti listautuvan yrityksen tilanne. Tunnista nykytilanteen ja listalleottokriteerien väliset erot ja hanki tarvittaessa lisäresursseja kriittisten puutteiden korjaamiseksi.
  3. Arvioi tarvitaanko uutta asiantuntemusta laki-, kirjanpito-, tilintarkastus-, vero-, hallinto- ja riskienhallintavalmiuksien kehittämiseksi.
  4. Aloita valmistautuminen hyvissä ajoin eli jopa 24 kuukautta ennen IPO:n lanseerausta sen sijaan, että kiirehdit markkinoille, kun se on kuuma.
  5. Ota etukäteen käyttöön listatun yhtiön rutiineja. Näin voit vähentää yhdellä kertaa listautumisessa tulevaa painetta ja jopa pienentää sen kustannuksia. Rutiineihin voi kuulua esimerkiksi listatun yhtiön raportointiajat ja -standardit julkistusaikataulussa pysymisen varmistamiseksi, sisäisen tarkastuksen toimintojen aloittaminen riskien havaitsemiseksi ja budjetoinnin ja ennusteiden laatimisen valmiuksien parantaminen tulosohjauksen tueksi. Myös tulosjulkistustilaisuuden harjoittelu kehittää kykyjä kommunikoida analyytikoiden kanssa.
  6. Tunnista ja rekrytoi kokeneita ammattilaisia hallituksen jäseniksi. Ota uudet jäsenet mukaan hyvissä ajoin, että he ehtivät olla mukana kehitystyössä ja tutustua yhtiön toimintaan.

Me deloittelaiset olemme olleet mukana tukemassa asiakkaitamme monissa listautumisissa. Mikäli aihe on ajankohtainen, ota yhteyttä ja keskustellaan asiasta lisää.

Haluatko keskustella asiasta lisää? Ota yhteyttä:

Kirsi Vuorela

Kirsi Vuorela

Director

Kirsi Vuorela on kerryttänyt kokemusta erilaisista yritysjärjestelyihin liittyvistä asiantuntijatehtävistä jo 20 vuoden ajan. Tällä hetkellä hän keskittyy taloudellisten due diligence sekä IPO due diligence -toimeksiantojen johtamiseen. Tämän lisäksi hänellä on laaja kokemus yritysten ja aineettoman omaisuuden arvonmäärityksestä ja kauppahinnan allokoinnista, kauppakirjoihin liittyvästä neuvonannosta, kauppahintamekanismeistä, listautumisista sekä tilintarkastuksesta. Briefly in English: Kirsi Vuorela has 20 years’ experience on transaction related advisory and auditing. Kirsi’s experience includes financial due diligence, IPO related readiness review and due diligence, assistance with SPA’s and purchase price mechanism, assistance in purchase price related disputes, business and intangible asset valuations, valuation for taxation purposes, PPA’s, acting as independent advisor in valuation related issues and managing M&A projects..