Posted: 05 Mar. 2021 4 min. Lukuaika

KYC-prosessien uusi aikakausi

- tunnetko asiakkaasi?

Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen eli KYC-prosessit (Know Your Customer) ovat tärkeä osa pankkien rahanpesun estämisen (AML) toimintoja. Niitä on kehitetty aktiivisesti viimeisen vuosikymmenen ajan. KYC-prosessit ovat hyvin näkyvä osa pankkitoimintaa myös rahoituslaitosten asiakkaille – tämän vuoksi KYC-prosessien toimivuudella on merkittäviä vaikutuksia asiakastyytyväisyyteen.   

 

Alkuvuodesta 2020 pandemia sulki maailman lähes muutamassa viikossa aiheuttaen muutoksia sekä rikollisessa käyttäytymisessä että pankkien ja asiakkaiden välisessä kommunikoinnissa. Pankeilla nousi esiin useita puutteita niiden KYC-prosesseissa, jotka tarvitsevat kriittisesti kehitystä. 

Deloitte Regulatory Outlook 2021 -katsauksemme mukaan maailman epävakaa taloustilanne on lisännyt talousrikoksia. Teknologian kehittyessä verkkorikollisuus muuttuu entistä monimuotoisemmaksi, ja rikollisten jäljittäminen on monimutkaisempaa internetin mahdollistaman anonymiteetin vuoksi. Varoja ei häivytetä käteiseksi, vaan niitä siirretään myös kryptovaluuttoihin ja verkkolompakoihin. Internet mahdollistaa rikollisten reaaliaikaisen kansainvälisen yhteistyön, jolloin myös uhrit voivat sijaita missä päin maailmaa tahansa. 

Pandemia on siirtänyt yritysten asiakkuuksien perustamisprosessin (onboarding) ja muun asiakaskommunikoinnin verkkoon, jolloin puutteellisissa digiratkaisuissa asiakkaiden tunnistaminen hankaloituu. Lisäksi on huomioitava uusien teknologioiden tietoturvallisuus, sillä verkkorikollisuus saattaa pankit erityiseksi kohteeksi verkkohyökkäyksille. Asiakkaiden näkökulmasta digitalisaatio velvoittaa asiakkaat siirtymään perinteisistä konttoreista verkkoon. Samalla pankkien on löydettävä tasapaino palvelukanavien tarjontaan; erityisesti ikääntyneen ikäluokan digiosaamisessa saattaa olla puutteita, mikä voi luoda haasteita digitaalisten palveluiden käytölle.   

Nämä tekijät ovat osaltaan haastaneet pankkien asiakkaiden tuntemisvelvollisuutta AML -sääntelystandardien mukaisesti. Samalla ne luovat pankeille otollisen tilaisuuden kehittää KYC-prosessejaan monimuotoisemmiksi - ja asiakasta paremmin palveleviksi - pysyäkseen rikollisen toiminnan ja maailman muutosten mukana. 

Lue täältä tämän hetken ajankohtaisimmat KYC-prosesseihin vaikuttavat trendit.

Katso ajankohtaisimmat trendit KYC-prosesseista täältä

Ota yhteyttä

Laura Valo

Laura Valo

Assistant Manager

Laura toimii asiantuntijana Deloitte Finlandin Regulatory Risk -tiimissä ja hän työskentelee erityisesti finanssialan toimijoiden kanssa. Lauralla on laaja tausta ja kokemus rahanpesun ja talousrikollisuuden torjunnasta ja hän on erikoistunut Know Your Customer (KYC) -prosessien kehittämiseen ja implementointiin. Briefly in english: Laura is an assistant manager in Deloitte Finland’s Regulatory Risk team. She has an extensive background and experience in anti-money laundering and financial crime prevention, primarily specializing in helping clients in the financial services industry in the implementation and optimization of their Know Your Customer (KYC) -procedures.

Linda Lamminpää

Linda Lamminpää

Senior Consultant

Linda toimii asiantuntijana Deloitte Finlandin Regulatory Risk -tiimissä ja hän työskentelee erityisesti finanssialan toimijoiden kanssa. Lindalla on laaja tietämys ja kokemus pankkialalta, erityisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen toimintojen kehittämisestä. Briefly in english: Linda is a Senior Consultant in Deloitte Finland’s Regulatory Risk Team and works with financial institutions. Linda has a wide knowledge and experience in banking, especially in developing processes within Financial Crime Prevention.