Posted: 20 Sep. 2021 3 min. Lukuaika

Tiedolla johtaminen − viisi vinkkiä onnistuneeseen datan hyödyntämiseen

Datalähtöiset organisaatiot saavuttavat tai jopa ylittävät toiminnalleen asettamansa tavoitteet. Tämä selviää Deloitten ja Valtiokonttorin toteuttamasta tiedolla johtamisen tutkimuksesta.

Päätöksenteko on tuskin koskaan ainoastaan dataan pohjautuvaa, mukana on myös intuitiota ja elämänkokemusta. Dataan ja analytiikkaan panostetaan enemmän kuin koskaan − miten varmistetaan, että panostuksista saadaan hyötyä? Jos analytiikka sivuutetaan päätöksenteossa, sen kehittämiseen käytetyt panostukset ovat valuneet hukkaan.

Esittelimme kyselytutkimuksen tulokset webinaarissa, jossa kysyimme panelisteilta vinkit tiedolla johtamisen kehittämisen matkalle. Tässä niistä keskeisimmät:

  • Luo tiedolla johtamisen strategia, joka tukee toiminnan tavoitteita

Monilla organisaatioilla on datastrategia, joka itse asiassa onkin kuvaus nykytilanteesta ja sisältää vain ylevän vision tulevaisuudesta. Datastrategian tulisi kertoa millä askelilla toiminnan tarpeista johdettua tiedolla johtamisen visio tavoitetaan. Strategian toteuttaminen edellyttää, että organisaatio – ja erityisesti sen johto – on sitoutunut sen toteuttamiseen. Useissa organisaatioissa on lisäksi nimitetty tiedolla johtamisen päällikkö tai johtaja, jonka vastuulla on strategian toimeenpano ja raportointi johtoryhmälle.

  • Keskity ratkaisemaan toiminnan/liiketoiminnan ongelmia

Tiedolla johtamisen haasteena on usein datalähtöisen päätöksentekokulttuurin juurruttaminen organisaatioon. Tehokkainta on keskittyä ratkaisemaan organisaation menestyksen kannalta ratkaisevia ongelmia tiedolla johtamisen keinoin. Tällöin analytiikasta tulee osa päätöksentekoprosessia. Ratkaisemalla strategisia ongelmia osallistetaan samalla keskeiset sisäiset asiakkaat tiedolla johtamisen kehittämiseen.

  • Tunnista matalalla roikkuvat hedelmät

Organisaation kypsyyttä ja ihmisten sitoutumista kasvattavat onnistumisen tunteet ja tekoälyn hyötyjen konkretisointi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kehittämisen vauhti tuppaa paranemaan, kun pyrähdykset ovat sopivan pituisia. Esimerkit ja kokemukset onnistuneista tekoälyprojekteista auttavat ihmisiä hahmottamaan teknologian suomia mahdollisuuksia. Myös organisaatioiden johto on tyytyväinen, kun investoinnit alkavat tuottaa hyötyä aikaisessa vaiheessa.

  • Ole realisti

Harva organisaatio pystyy ottamaan isoja harppauksia kerralla. Vahvista ihmisten motivaatiota ja sitoutuneisuutta tuottamalla hyötyjä aikaisessa vaiheessa ja usein. Datakulttuurin juurruttaminen tapahtuu asteittain, joten ota huomioon uusien toimintatapojen jalkauttamiseen kuluva aika.

  • Kasvata organisaation tiedolla johtamisen kyvykkyyttä

Useissa organisaatioissa on huippuosaajia, joilla on kyky ja kokemus toteuttaa vaikuttavia raportointi- ja analytiikkaratkaisuja. Varmista, että organisaatiossa tiedolla johtamista kehitetään kohti yhteisiä tavoitteita. Näin toimintatavat ja ratkaisut eivät jää irrallisiksi vaan että niistä tulee osa organisaation yhteistä osaamista.

Miltä hyvä näyttää?

Tiedolla johtaminen vaatii organisaatioilta sen strategiaan sopivan ja sitä tukevan toimintamallintaitavia työntekijöitä ja systemaattista johtajuutta. Selkeä tiedolla johtamisen visio auttaa organisaatioita yhtenäistämään toimintansa kohti strategisia tavoitteita ja investoimaan tarvittavaan osaamiseen.

Onnistuminen edellyttää yhtä lailla ajattelutapojen ja toimintakulttuurin uudistamista kuin kyvykkyyksien ja teknologioidenkin kehittämistä ja hyödyntämisen laajentamista. Haasteet ovat samat tavoiteltiin sitten parempaa liiketaloudellista voittoa tai yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tiedolla johtamisesta on joka tapauksessa tullut osa päättäjien arkea. Menestyksekäs datalähtöinen toiminta vaatii organisaatioilta paljon yhteistyötä. Tähän kuitenkin kannattaa panostaa. Selvityksemme mukaan datalähtöinen päätöksenteko tukee vahvasti organisaatioiden tavoitteiden saavuttamista.

Kirjoittajat:
Jaakko Mattila, Deloitte
Olli Ahonen, Valtiokonttori

Selvitys: Julkishallinto haluaa johtaa tiedolla – data ja teknologiat löytyvät, mutta haasteena ”mutun” murtaminen ja vastuunjako

Deloitte ja Valtiokonttori ovat yhdessä selvittäneet tiedolla johtamisen tilannetta julkishallinnon organisaatioissa. Kysely tehtiin syksyllä 2020 ja siihen vastasi yhteensä 126 henkilöä 79 eri julkishallinnon organisaatiosta.

Tiedolla johtaminen julkishallinnossa -webinaari 3.6.2021

Ota yhteyttä

Jaakko Mattila

Jaakko Mattila

Analytics & Cognitive

Jaakko Mattila työskentelee tekoälyn, tiedolla johtamisen ja tiedonhallinnan neuvonantajana Deloitten konsultoinnissa. Jaakolla on yli kymmenen vuoden kokemus mm. dataintensiivisten projektien johtamisesta, ratkaisujen konseptoinnista ja toteuttamisesta. Jaakko on myös sertifioitu tietosuoja-asiantuntija - datan lainmukainen ja eettinen hyödyntäminen ovat hänen toimintansa keskeisiä periaatteita. Jaakko on keskittynyt liiketoiminnan tavoitteita tukevan datastrategian muodostamiseen sekä tiedonhallinnan kehittämiseen ja muutosjohtamiseen. Briefly in English: Jaakko Mattila works as an AI, data strategy and data governance advisor within Deloitte Consulting practice in Finland. Jaakko has over 10 years of consulting experience in leading data intensive projects, analytics solution concept creation and implementation. Jaakko is also certified data privacy expert so lawful and ethical use of data are his core principles. Jaakko has specialized in transforming organisation into insight driven and development of data governance in organisations.