Posted: 09 Nov. 2021 2 min. Lukuaika

Työllisyyden kuntakokeilut haastavat toimintamalleja

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät maaliskuussa 2021. Kuntakokeilussa osa työttömistä jäi TE-toimiston vastuulle ja osa siirtyi kuntien vastuulle. Kokeilussa kunnat hoitavat TE-toimistolle kuuluneet tehtävät siirtyneiden asiakasryhmien osalta. Kuntien järjestettäväksi siirtyi pääasiallisesti myös asiakasryhmille organisoitavat palvelut. Kuntakokeilu päättyy 30.6.2023.

Riittävä koulutus, kattavat verkostot ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen ovat avainasemassa työllisyystavoitteiden saavuttamisessa. On esitetty, että kuntakokeilu voi parantaa työttömien työllistymisedellytyksiä, helpottaa kohtaanto-ongelmaa ja edistää koulutukseen ohjautumista.

Kuntakokeilu on ollut käynnissä hieman yli puoli vuotta, mutta kuntien kasvaneet vastuut ovat herättäneet kysymyksiä kuntakokeilun toteutustavoista. Kokeilu on lisännyt kuntien vastuita työllisyyden hoidossa, ja samalla tämä on ruuhkauttanut kuntien palveluverkostoa. Syntynyt tilanne aiheuttaa paineita kuntakokeilussa mukana olevien kuntien palvelujen toimivuuteen ja kuormittaa myös työntekijöiden jaksamista.

Kuntakokeilun tavoitteet voivat hyvin toteutettuina edistää työllistymistä, mutta kokeilun aikana syntyneisiin haasteisiin tarvitaan asiantuntijaratkaisuja. Voimme auttaa kuntia vastaamaan työllisyyden kuntakokeilun odotuksiin ja löytämään ratkaisuja kokeilun aikana esiinnousseisiin kysymyksiin esimerkiksi liittyen riskienhallintaan, ajanhallintaan, henkilöstöresursointiin, asiakastyöhön tai sääntelyyn.

Lataa Pekan esitys Vantaan tiedeaamussa 3.11.2021

Haluatko keskustella asiasta lisää? Ota yhteyttä:

Lauri Byckling

Lauri Byckling

Nordic Government & Public Services

Lauri Byckling toimii Deloittella johdon konsulttina, julkisen sektorin Pohjoismaiden toimialajohtajana ja Deloitten Suomen toimintojen transformaatiojohtajana. Hänellä on lähes 30 vuoden kokemus julkisen ja yksityisen sektorin merkittävistä muutoshankkeista. Laurin erityisosaaminen liittyy strategisiin muutosohjelmiin, johtamisen kehittämiseen sekä digitalisaatioon ja operatiivisten tietojärjestelmien kehittämiseen. Briefly in English: Lauri is an experienced Management Consultant, Nordic Government and Public Services Industry Leader and the Transformation Officer of Deloitte in Finland. Lauri has nearly 30 years of consulting experience from strategic development programs with clients of different industries. Lauri specializes in strategic transformations, leadership development, digitalisation and ICT-enabled business transformation.   

Lauri Salmivalli

Lauri Salmivalli

Government & Public Services

Lauri Salmivalli vastaa julkisen sektorin toimialan (Government & Public Services) asiantuntijapalveluista Suomessa. Lauri on työskennellyt julkisen sektorin ja erityisesti terveydenhuollon konsultointi-, arviointi- ja tutkimustehtävissä yli viidentoista vuoden ajan. Laurin asiakkaisiin kuuluu niin valtionhallinnon, julkisen ja yksityisen terveydenhuollon, rahoittajien kuin teollisuuden edustajia. Hänen asiantuntemus liittyy erityisesti strategiatyöskentelyyn, liiketoimintamallien kehittämiseen ja suurten toiminnanmuutos- ja teknologiahankkeiden läpivientiin. Briefly in English: Lauri Salmivalli is Deloitte’s Government and Public Services Industry Leader in Finland focusing in especially strategic issues of client organizations. Lauri has over fifteen years experience on consulting and research engagements in public sector. Lauri’s clients include e.g. national government organizations, public and private health care providers and private equity.

Pekka Pennanen

Pekka Pennanen

Risk Advisory

Pekka Pennanen toimii Deloittella riskienhallintapalveluissa vaikuttavuussijoittamisen ja Social Impact Bond (SIB) -mallin asiantuntijana. Hänellä on kokemusta muun muassa hyvinvointiin liittyvistä vaikuttavuusinvestoimishankkeista, Social Impact Bond -mallin riskiarvioinnista ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnista. Pekka tuntee erilaisten rahoitusinnovaatioiden lisäksi kryptovaluuttoihin liittyviä soveltamismahdollisuuksia. Pekalla on erityisosaamista julkisen sektorin toiminnasta ja rakenteesta. Hän on työskennellyt aiemmin vaikuttavuusinvestoimisen tutkimustehtävissä Helsingin yliopistolla ja neuvonantajana keskisuurten kuntien sote-työpajojen fasilitoinnissa. Koulutukseltaan Pekka on valtiotieteiden tohtori Helsingin yliopistosta. Briefly in English Pekka Pennanen works at Deloitte Finland’s Risk Advisory as a Senior Consultant. Pekka has several years of research and work experience in the area of Impact Investing. In his doctoral thesis, he studied Social Impact Bond model as a systemic transformation instrument for the welfare society. Pekka is well acquainted with different financial instruments and he also understands cryptocurrencies and their potential. Pekka has a lot of experience in multiprofessional work communities. He is interested in capital markets, private-public cooperation and sustainability.