Posted: 12 Oct. 2021 2 min. Lukuaika

Dynaaminen lähestymistapa strategiaan

- tunnistamassa organisaation venettä heiluttavia epävarmuustekijöitä

Skenaariopohjaisen strategisen ajattelun ja tekoälyn yhdistäminen mahdollistaa väsymättömän toimintaympäristön trendien seurannan ja strategian pitämisen jatkuvasti ajantasaisena. Kuinka käytännössä suunnitellaan ja toteutetaan strategia maailmassa, jossa muutosvauhti on kova, mutta muutoksen osatekijöiden summa ja suunta vähintäänkin epävarma?

Strategia kulminoituu valintoihin. Hyvä strategia yksilöi muun muassa organisaation johtoajatuksen, tavoiteltavat markkinat ja asiakkaat, tarjottavat tuotteet ja palvelut, ekosysteemit joissa toimitaan, sekä tietysti toimeenpanosuunnitelman haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi. Toimeenpanosuunnitelmalle asetetaan usein epävarmuuskertoimet, joiden perusteella varmistetaan suunnitelman toimivuus, vaikka tilanne poikkeaisikin hieman oletetusta. Ja sitten ei kuin toimeenpanemaan uutta uljasta strategiaa!

Mutta kuinkas sitten helposti käykään? Nopeasykkeisen muutoksen maailmassa ympäröivä tilanne muuttuu usein yllättäen, radikaalisti ja aivan toisin, kuin mihin asetetuilla epävarmuuskertoimilla on varauduttu.

Organisaation toimialan kehitys on usein ainakin jossain määrin ennakoitavissa ja joskus jopa vaikutettavissa. Sen sijaan makrotason kehitys yhteiskunta-, teknologia-, talous, vastuullisuus- tai politiikkaympäristössä kutovat monikansallisessa toiminnassa varsin monimutkaisia verkkoja. Kun nämä vielä yhdistetään toimialan muutosmahdollisuuksien kanssa, kaikkien eri vaihtoehtojen huomiointi strategiatyössä on miltei mahdotonta. Muutaman epäsuotuisan yllätyksen jälkeen vaivalla tehdyt strategiapaperit toimivat enää lähinnä saunan sytykkeenä. Vähintään strategiatyö siis paloi poroksi  pahimmillaan koko organisaatio.

Organisaation toimialan kehitys on usein ainakin jossain määrin ennakoitavissa ja joskus jopa vaikutettavissa.

Kuinka siis käytännössä suunnitella ja toteuttaa strategia maailmassa, jossa muutosvauhti on kova, mutta muutoksen osatekijöiden summa ja suunta vähintäänkin epävarma?

Yhtenä vastauksena tähän on dynaamisen strategian periaate, jossa tunnistetaan organisaation strategian venettä eniten heiluttavat epävarmuustekijät. Näiden tekijöiden perusteella luodaan vaihtoehtoiset kuvat siitä, missä asennossa maailma tulevaisuudessa makaa. Strategiatyössä tunnistetaan mitkä organisaation strategian elementit pitävät vettä kaikissa mahdollisissa skenaarioissa, ja mitkä toisaalta ovat kaikkein riippuvaisimpia siitä, että juuri kyseinen skenaario toteutuu.

Yrityksen on ymmärrettävä tarpeeksi tarkalla tasolla kunkin mahdollisen tulevaisuudenkuvan todennäköisyys, ja asetettava sopiva panos näitä vasten: jos valittu tulevaisuuden totuutemme on vaihtoehto A, panostammeko kaikella voimalla tätä vasten? Vai ostammeko kuitenkin option pelata myös, jos vaihtoehto B, C tai D sittenkin toteutuu? Suunnitelmien lisäksi tarvitaan luonnollisesti toimintaympäristön tiivistä seurantaa. Näyttääkö ajan kuluessa yhä siltä, että vaihtoehto A on todennäköisin, vai alkavatko muiden vaihtoehtojen karikot sittenkin nousta pintaan? Jos alkavat, olisiko aika muuttaa pikaisesti kurssia?

Strategiatyössä tunnistetaan mitkä organisaation strategian elementit pitävät vettä kaikissa mahdollisissa skenaarioissa, ja mitkä toisaalta ovat kaikkein riippuvaisimpia siitä, että juuri kyseinen skenaario toteutuu.

Mahdollisten tulevaisuuden skenaarioiden hahmottaminen on vähintäänkin haastavaa. Näinpä olemme Monitor Deloittella maustaneet dynaamista strategiaprosessia tekoälyllä, jonka avulla saamme skenaariotyöhön ja strategian luontiin sekä ketteryyttä että kokonaisvaltaista näkemystä. AI-avusteinen dynaamisen strategian luonnin prosessimme sisältää:

  • Tekoälyllä vahvistetun trendien tunnistuksen ja markkinaymmärryksen kasvattamisen. Analyysimoottorimme Deep View kerää relevantit markkina- ja kilpailijatiedot tuhansista artikkeleista ja uutislähteistä vapaatekstin joukosta. Kohinan seasta poimitaan mielenkiintoisimmat aihepiirit, ja tunnistetaan asiantuntijoidemme tukemana tärkeimmät muuttujat tulevaisuuden toimintaympäristön skenaarioiden tunnistamiseksi.
  • Strategian tuulitunnelitestin. Vaihtoehtoiset strategiat suunnitellaan ja testataan vasten tunnistettuja tulevaisuuden skenaarioita. Testeissä todennetaan strategian osa-alueet, jotka ovat toimivia kaikissa oletetuissa tulevaisuuden skenaarioissa, ja mitkä vastaavasti toimivat niistä vain yhdessä tai muutamassa. Strategiaan suunnitellaan tarvittavat takaportit ja B-suunnitelmat, mikäli todennäköisimmältä näyttävä skenaario ei lopulta osoittaudukaan oikeaksi.
  • Toimintaympäristön jatkuvan ja automatisoidun seurannan. Jotta edellisistä vaiheista on hyötyä, täytyy tulevaisuuden skenaarioiden toteutumisen trendejä ja todennäköisyyksiä seurata jatkuvasti. Uutis- ja artikkelilähteitä väsymättä lukeva Gnosis-skenaarioanalyysikoneemme tekee juuri tätä - täysin automaattisesti. Mielenkiintoisiin muutostrendeihin pääsee kiinni Gnosiksen avulla, porautumalla aina yksittäisiin artikkeleihin asti.

Onko teidän organisaatiossanne sovellettu dynaamisen strategian periaatteita, yhdistetty tekoälyä osaksi strategian luontia tai seurantaa, vai herättääkö aihe muuten mielenkiintoa? Kuulisimme mielellämme ajatuksistanne ja kokemuksistanne!

Monitor Deloitte

Our mission at Monitor Deloitte is to help our clients to navigate the future with confidence. Organizations need to make and act upon the right choices: clear, timely and inspirational choices that deliver growth in a dynamic, disrupted world. We are the strategy consulting practice of Deloitte Consulting and help our clients to address a variety of management areas, including organic growth, corporate & business strategy, business design & configuration, ventures, strategic transformation, strategic sensing and insight.

Ota yhteyttä!

Joonatan Laakso

Joonatan Laakso

Monitor Deloitte

Joonatan is an experienced management consultant, and he leads strategy and business design consulting in Finland, at Monitor Deloitte. He focuses on advising clients in business and growth strategies, client experiences, pricing, and digital. In addition, he has strong background from business transformation consulting.