Posted: 08 Mar. 2021 4 Lukuaika

Miten yritys onnistuu luomaan kasvua kriisin silmässä?

Jenna Hakkarainen

Yritykset eri toimialoilla ovat kohdanneet pandemian hyvin eri tavoin. Uutiset raportoivat yritysmaailman uhreista eli yrityksistä, jotka ovat joutuneet lopettamaan toimintansa. Toisaalta kerrotaan selviytyjistä eli niistä yrityksistä, jotka ovat pärjänneet kriisin silmässä sopeuttamalla toimintaansa, muun muassa henkilöstövähennyksillä. Kuluttajaliiketoiminta on esimerkki yksi eniten kärsineistä aloista. Kuluttajaliiketoiminnan yritykset ovat hyvin pääomavaltaisia, ja asiakasarvon luonti perustuu perinteiseen fyysiseen asiakaskohtaamiseen, jota on pyritty pandemian takia välttämään. Menestyjistä puhutaan mielestäni varsin vähän. Ne ovat yrityksiä, jotka ovat onnistuneet kasvamaan pandemian aikana ja kulkeneet vastavirtaan. Menestyjien tarinaa kuvaa toimialan suotuisa säätely-ympäristö, joka on mahdollistanut uudenlaisen liiketoiminnan kasvattamisen sekä myös yrityksen omat onnistuneet valinnat ja liikkeet.


Miten menestyä ja luoda kasvua kriisin silmässä?

1. Aseta oikea päämäärä ja tavoite

Väitän, että vastavirrassa kulkevat menestyjät pyrkivät aktiivisesti kääntämään ympäristön luomia epävarmuuksia mahdollisuuksiksi innovoida, uudistua ja kasvaa. Vastavirrassa kulkevat yritykset eivät keskity kriisin silmässä pelkästään kriisin tuomien riskien hallintaan ja kriisistä selviytymiseen päämääränä palata jossain kohtaa takaisin vanhaan normaaliin. Ne panostavat aktiiviseen uudistumiseen tässä ja nyt ja luovat markkinoille samalla uusia innovaatioita ja ratkaisuja.
 

 2. Mahdollista ketterä päätöksenteko ja oikea-aikainen reagointi

Vastavirrassa kulkevat menestyjät tekevät päätöksiä nopeasti. Kyse on kuitenkin mahdollisuuksista, joihin myös kilpailijat voivat tarttua. Tulee siis olla nopea. Kriisitilanteessa tulisi kilpailla nimenomaan siitä, kuka oivaltaa ja toteuttaa nopeimmin epävarmuuksien tuomat mahdollisuudet kasvaa ja kukoistaa. Näissä tilanteissa oikea-aikaisuus tarpeeksi hyvällä suorituksella voi olla tavoiteltavampaa kuin täydellisyys.
 

3. Innovoi kokonaisvaltaisesti

Päämäärän ja oikea-aikaisuuden lisäksi uskon, että monet menestyjistä katsovat innovointia useammasta kuin yhdestä näkökulmasta. Monitor Deloitten näkemyksen mukaan innovaatioiden, joiden tavoitellaan mullistavan markkinoita, tulisi olla kokonaisvaltaisia huomioiden eri innovaationäkökulmia. Deloitten Ten Types of Innovation -viitekehys toimii innovointiin erinomaisena työkaluna (Ten Types | Doblin).

Työkaluun voi tutustua oheisen käytännönläheisen esimerkin kautta.

Eräs kuluttajaliiketoiminnaksi lukeutuva, fyysisiä toimipaikkoja omistava, liikuntakeskus onnistui kääntämään pandemian tuomat uhkat kasvumahdollisuuksiksi. Yritys tarkasteli innovointiaan kokonaisvaltaisesti useasta eri näkökulmasta. Löydän oheisesta esimerkistä ainakin kuusi innovaationäkökulmaa Ten Types of Innovation -viitekehystä hyödyntäen.

  • Heti maaliskuun 2020 lopussa, kun ihmiset siirtyivät toimistoilta koteihinsa, ryhmäliikuntatuntien ohjaaminen siirtyi fyysisistä toimipaikoista toteutettavaksi etänä (Rakenneinnovaatio).
  • Ryhmäliikuntatunnit tarjottiin kuluttajalle kotiin live-videoina Facebook-kanavan kautta (Kanavainnovaatio).
  • Osallistavasta palvelusta tehtiin avoin ei vain nykyisille jäsenille, vaan myös kaikille liikunnasta kiinnostuneille ympäri maailmaa (Asiakkaan osallistamiseen liittyvä innovaatio).
  • Liikuntakeskus ja sen yhteistyökumppanit keskittyivät kevään 2020 aikana luomaan niin mielenkiintoista hyvinvointiin ja liikuntaan liittyvää sisältöä (Tuoteinnovaatio), että se houkutteli räjähdysmäisesti uusia kuluttajia yhteisöön. Yhteisö oli siten houkutteleva mainospaikka hyvinvointi- ja terveysalan brändeille ja mainostajille (Verkostoinnovaatio).
  • Palvelu tarjottiin kaikille kuluttajille veloituksetta, joka oli ryhmäliikuntamarkkinoilla ennennäkemätön ja uusi arvolupaus asiakkaalle. Aikaisemmasta jäsenyysmaksuihin perustuvasta B2C-liiketoiminnasta tuli B2B-liiketoimintaa, jossa liikuntakeskuksen ansainta perustuu täysin mainostajilta tulevaan rahavirtaan (Ansaintamalli-innovaatio).

Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten yritys on onnistunut uudistumaan oikealla hetkellä innovoiden toimintaansa kokonaisvaltaisesti. Esimerkissä myös toimialarajat ovat innovoinnin myötä hämärtyneet. Kyse ei ole enää perinteisestä liikuntakeskuksesta. On syntynyt media-alan toimija, jonka tehtävänä on tuottaa kiinnostavaa hyvinvoinnin ympärille luotua sisältöä houkuttamaan isoja kuluttajayleisöjä ja mainostajia.
 

4. Rakenna rohkeasti onnistumisten päälle

Tilanteessa, jossa pandemian aikana on onnistuttu luomaan ja lunastamaan uusi arvolupaus asiakkaalle, palaaminen vanhaan normaaliin olisi virhe. Kehittämisen tulisi keskittyä tällöin täysin uuden onnistuneen toimintamallin ja kasvun ympärille. Esille nostamassani yrityksessä tulisi siis keskittyä sellaiseen sisällöntuotantoon ja yhteisön kehittämiseen, joka on jatkossakin houkutteleva kuluttajille ja mainostajille, eikä siihen, miten tuoda asiakkaat takaisin fyysisiin liikuntakeskuksiin ja jäsenmaksujen piiriin.­

Onko yrityksessäsi otettu kriisistä selviytyminen ja riskien hallinta ensisijaiseksi tavoitteeksi, vai pyrittekö myös kääntämään pandemian tuomia uhkia mahdollisuuksiksi innovoida, kasvaa ja uudistua – ehkä jopa nopeammin kuin kilpailijanne? Jos kiikaroitte myös mahdollisuuksia, olettehan katsoneet innovaatiota useasta eri näkökulmasta kestävän kilpailuedun saavuttamiseksi? Me Deloittella voimme olla avuksi tässä.

Ota yhteyttä!

Jenna Hakkarainen
jenna.hakkarainen@deloitte.fi
+358(0)50 465 3990