Posted: 26 Oct. 2021 2 min. Lukuaika

Ilmastonmuutokseen varautuminen organisaation strategiaprosessissa

Viimeisen puolentoista vuoden ajan koronakriisi on imenyt lähes kaiken hapen niin mediasta kuin monien meistä ajatuksista. Nurkan takana vaaniva jättikriisi on siis jäänyt keskusteluissa monessa kohtaa taka-alalle, ja samalla asian kiireellisyys on tietysti vain kasvanut.

 

Organisaatioiden suunnitteluhorisontti kantaa taas kauas korona-alhon yli, ja pitkän aikavälin jatkuvuuden varmistamiseksi on elintärkeää käyttää energiaa ilmastonmuutokseen varautumiseen. Mitä riskejä tai jopa mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen eri tulevaisuuden skenaariot tuovat teidän organisaatiollemme?

Deloitte toteutti Elinkeinoelämän keskusliitolle vuonna 2020 selvityksen, jossa tarkasteltiin ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia suomalaiseen elinkeinoelämään vuoteen 2050 mennessä. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia tarkasteltiin skenaariopohjaisesti, jossa skenaarioiden ääripäät perustuivat ilmaston lämpenemispolkuun (4 celsiusasteen vai 1,5 celsiusasteen lämpeneminen?) ja globaalin kauppapoliittisen tilanteen muutokseen (protektionistinen vai vapaakauppaan pohjaava tulevaisuus?). 

Skenaariot poikkeavat toisistaan, mutta kaikissa tapauksissa vaikuttaa siltä, että:

1. Toimitusketjut muuttuvat sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä

2. Kiertotalous kehittyy raaka-aineiden hintojen noustessa ja ylikulutuksen jatkuessa

3. Ilmaston kannalta vähäriskiset kohteet keräävät investointeja – suurempiriskisten kustannuksella

4. Organisaatiot tarvitsevat uudenlaista osaamista ilmastonmuutoksen etenemisen vaikutusten hallintaan.

Joka tapauksessa, ilmastonmuutokseen varautumisen täsmälliset keinot ovat luonnollisesti riippuvaisia toteutuvasta skenaariosta sekä organisaation erityispiirteistä. Kuinka varautuminen tulisi sitten käytännössä toteuttaa?

Kirjoitin aiemmin dynaamisesta lähestymistavasta strategiaan, joka sopii mainiosti tähänkin tarpeeseen. Dynaamisessa strategiatyössä tunnistetaan, mitkä organisaation strategian osat ovat vedenpitäviä kaikissa mahdollisissa skenaarioissa. Ja toisaalta, mitkä osat ovat kaikkein riippuvaisimpia juuri kyseinen skenaarion toteutumisesta.

Ilmastonmuutokseen varautuminen osana muuta strategiatyötä voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti:

1. Oman arvoketjumme ymmärtäminen ilmastoriskien näkökulmasta; millä maantieteellisillä alueilla ja arvoketjun eri osissa tapahtuvilla muutoksilla on erityisesti vaikutusta toimintaamme?

2. Ilmastonmuutoksen mahdollisten vaikutusten kerääminen ja skenaarioiden luonti; mitkä ovat merkittävimmät epävarmuudet toiminta-alueillamme ja minkälaisia skenaarioita näiden varaan voidaan rakentaa?

3. Strategian tuulitunnelitesti eri ilmastoskenaarioiden näkökulmasta; miten vaihtoehtoiset tulevaisuuden strategimme pärjäävät eri ilmastoskenaarioissa? Mitkä osat ovat riippumattomia toteutuvasta tulevaisuuden näkymästä koskien ilmastonmuutoksen vaikutuksia, ja mitkä toimivat ehkä vain yhdessä tai kahdessa skenaariossa?

4. Jatkotoimenpiteiden suunnittelu; miten strategiavaihtoehtojamme tulisi kehittää tunnistetuttujen ilmastovaikutusten perusteella? Mitä vaihtoehtoisia suunnitelmia meidän tulee rakentaa, jos todennäköisimmältä näyttävä polku ei toteudukaan? Minkälaisia liiketoimintamahdollisuuksia eri ilmastomuutosskenaariot meille avaavat? Voiko ilmastonmuutoksen hillitseminen olla jopa keskeinen osa organisaatiomme strategiaa?

On ehdottoman tärkeää, että iIlmastonmuutoksen vaikutukset huomioidaan osana strategiaprosessia. Vaikutusten konkretisointi suhteessa organisaation arvoketjuihin ja toiminta-alueisiin mahdollistaa niiden yksityiskohtaisen arvioinnin suhteessa omiin strategisiin valintoihin. 

Jos kaipaat tässä tukea oman organisaatiosi kanssa, keskustelemme aiheesta mielellämme tarkemmin. 

Monitor Deloitte

Our mission at Monitor Deloitte is to help our clients to navigate the future with confidence. Organizations need to make and act upon the right choices: clear, timely and inspirational choices that deliver growth in a dynamic, disrupted world. We are the strategy consulting practice of Deloitte Consulting and help our clients to address a variety of management areas, including organic growth, corporate & business strategy, business design & configuration, ventures, strategic transformation, strategic sensing and insight.

Ota yhteyttä!

Joonatan Laakso

Joonatan Laakso

Monitor Deloitte

Joonatan is an experienced management consultant, and he leads strategy and business design consulting in Finland, at Monitor Deloitte. He focuses on advising clients in business and growth strategies, client experiences, pricing, and digital. In addition, he has strong background from business transformation consulting.

Anne-Maria Flanagan

Anne-Maria Flanagan

Partner, Climate & Sustainability

Anne-Maria vastaa Deloitte Suomen vastuullisuusliiketoiminnasta. Hänellä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus vastuullisuuskysymyksistä. Hän on toiminut vastuullisuuden ja HSEQ:n asiantuntija- ja johtotehtävissä muun muassa rakennusalan, elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan alalla. Lisäksi hän on työskennellyt konsulttina lähes 15 vuotta. Yksi Anne-Marian vahvoista osaamisalueista on vastuullisuuden integrointi osaksi liiketoimintastrategiaa. Briefly in English: Anne-Maria is responsible for Deloitte Finland's Climate & Sustainability services. She has more than twenty years of experience in responsibility issues. She has been working as an expert, including being an HSEQ expert, and in management positions in construction, the food industry and the grocery trade. In addition, she has worked as a consultant for nearly 15 years. One of Anne-Maria's strong areas of expertise is the integration of responsibility into the business strategy.