Posted: 22 Mar. 2021 3 Lukuaika

Poikkeusaikojen tuomat haasteet pankkien tilitapahtumien seurantaan

Koronapandemian seurauksena asetetut yhteiskunnan rajoitukset ovat aiheuttaneet suuria muutoksia yleiseen maksuliikenteeseen. Tämä tuo pankeille uusia haasteita poikkeavien tilitapahtumien havaitsemiseen ja niistä ilmoittamiseen.

Pandemiasta seuranneet muutokset ihmisten käytöksessä ja yritysten toimintaympäristössä ovat heijastuneet myös pankkien suorittamaan tilitapahtumien seurantaan. Perinteisiä seurannan skenaarioita ei ole suunniteltu mukautumaan vastaaviin tilanteisiin, missä rajoitetaan, tai jopa lähes estetään tiettyjen toimialojen liiketoimia. Rajoitusten määrääminen, niiden asteittainen alasajo sekä uudelleen kiristäminen, ja lopulta yhteiskunnan avautuminen tekevät poikkeavan maksuliikenteen havaitsemisesta sääntöperusteisten ehtojen ja asiakkaan tilitapahtumahistorian avulla haastavaa.

Toimintaympäristön ennennäkemättömät ja yllättävät muutokset ovat antaneet pankeille myös tilaisuuden arvioida kriittisesti rahanpesun estämiseen liittyvien kontrollien ja prosessien tehokkuutta. Tilanne on voinut esimerkiksi vaikeuttaa työmäärien ennakointia ja laajamittainen etätyö on tuonut haasteensa sisäisen kommunikaation sujuvuudelle ja hiljaisen tiedon siirtymiselle.  Lisäksi uusien nousevien riskien huomioiminen tilitapahtumien seurannassa sekä niiden vaatimien teknologioiden ja prosessimuutosten edistäminen on ollut tavallista haastavampaa.

Jo normaali kausittainen vaihtelu aiheuttaa usein suuria hälytysmääriä pankeille niiltä toimialoilta, joille sesonkivaihtelu on tyypillistä. Pankkien tulee varautua myös pandemian jälkeiseen yhteiskunnan avautumiseen ja rajoitusten purkamiseen. Mahdollinen kiihtyvä rokotustahti ja ihmisten liikkumisen lisääntyminen niin valtion rajojen sisällä kuin niiden ulkopuolellakin voivat aiheuttaa tietyillä toimialoilla suurta kysynnän kasvua. Tämä tulee näkymään yritysten maksuliikenteessä.

Valmistautuminen maksuliikenteen muutoksiin

Täysi valmistautumattomuus maksuliikenteen muutoksiin saattaa johtaa huomattavan suuriin hälytysmääriin hyvinkin nopeasti. Koska kaikki hälytykset tulee käsitellä vastuullisesti ja niiden mahdollisen sulkemisen tulee tapahtua perustellusta syystä, tilanne voi johtaa käsittelemättömän hälytyskertymän muodostumiseen. Muodostuneen kertymän purkaminen valvojien odotusten mukaisesti, viiveettä, on aikaa vievää ja kallista. Tämän vuoksi muutosten ennakointi toimintaympäristö ja riskit huomioiden kannattaa.

Pankkien tulee pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Kuinka arvioida etukäteen hälytysmäärien potentiaalisia muutoksia?
  • Kuinka käsitellä mahdolliset kasvavat hälytysmäärät vastuullisesti, riskiperusteista lähestymistapaa noudattaen?
  • Miten muokata olemassa olevia skenaarioita ja automaattisia kontrolleja tiettyjen ehtojen tai raja-arvojen osalta huomioimaan suuret muutokset maksuliikenteessä ja estämään väärien hälytysten suman?
  • Millaisia mahdollisuuksia analyyttisten tutkintamenetelmien hyödyntäminen manuaalisen tutkinnan ohella tarjoaa suurten hälytysmäärien käsittelemiseksi?
  • Miten valmistautua mahdollisesti pysyviin maksukäyttäytymisen muutoksiin, esimerkiksi verkko-, kortti-, mobiili- sekä käteisostosten suhteen?

Finanssivalvonta on korostanut, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen tulee panostaa normaaliin tapaan koronapandemiasta huolimatta. Hälytysten tutkinta ja ilmoitusten tekeminen pitää suorittaa vastuullisesti ja viipymättä. Pandemian vaikutuksia ei myöskään kannata rajata ainoastaan hälytysten määrän ennakoimiseen. Toimijoiden kannattaa lisäksi kartoittaa uusia, nousevia riskejä ja arvioida, ovatko muutokset asiakkaiden toiminnassa olleet odotusten ja toimintaympäristön muutosten mukaisia. Lisäksi pankkien on hyvä pohtia, miten tulevaisuudessa voidaan havaita mahdolliset uudenlaiset väärinkäytökset sekä petokset.

Blogin kirjoittaja:

Pauliina Hiienkoski

Pauliina Hiienkoski

Regulatory Risk

Pauliina toimii asiantuntijana Deloitte Finlandin Regulatory Risk -tiimissä. Pauliinalla on laaja tietämys ja kokemus rahanpesun ja terrorismin estämistä sekä niihin liittyvästä regulaatiosta ja compliance-seurannasta finanssialalla. Briefly in English: Pauliina is a senior consultant in Deloitte Finland's Regulatory Risk team. Pauliina has a broad knowledge and experience from anti-financial crime operations and related compliance monitoring and industry regulation in the financial sector.”  

Tapio Usenius

Tapio Usenius

Regulatory Risk

Tapio toimii konsulttina Deloitten Regulatory Risk-tiimissä. Tapio työskentelee pääasiallisesti finanssialan yhtiöiden kanssa talousrikollisuuden torjuntaan liittyvissä projekteissa. Tapiolla on yli viiden vuoden kokemus pankkitoiminnasta ja talousrikollisuuden torjunnan tehtävistä.  Ennen Deloittea Tapio on työskennellyt KYC-prosessiomistajana suurille yritys- sekä instituutioasiakkaille suuressa pohjoismaisessa pankissa. Lisäksi hän on työskennellyt suuryritysten tehostetun tuntemisen parissa, transaktiomonitoroinnissa ja  transaktiomonitoroinnin kehitystehtävissä sekä KYC-robotiikkaan liittyvissä tehtävissä. Briefly in english: Tapio is a member of the Regulatory Risk team in Deloitte Finland’s Risk Advisory. Tapio has over 5 years of experience in banking and financial crime prevention. Prior to joining Deloitte, Tapio acted as the KYC process owner for large corporates and institutions at a large Nordic Financial Institution. He has also held roles related to Enhanced Due Diligence of large corporates, optimization of transaction monitoring controls, transaction monitoring investigation and KYC robotics utilization.