Posted: 10 Mar. 2021 4 min. Lukuaika

Yli puolet Suomen julkisen sektorin organisaatioista tutkii ja kokeilee tekoälyn mahdollisuuksia

Tekoäly arkipäiväistyy vauhdilla – kiinnostus on muuttunut toiminnaksi

Yhä useampi organisaatio hyödyntää tekoälyä omassa toiminnassaan. Myös pandemiatilanne on kiihdyttänyt entisestään analytiikka- ja tekoälyinvestointeja, osa organisaatioista onkin ottanut käyttöönsä tekoälyä ratkaistakseen muuttuneen toimintaympäristön ja työskentelytapojen tuomat haasteet. Toiset organisaatiot ovat puolestaan havainneet, että nyt on hyvä hetki rakentaa analytiikkaosaamista pandemianjälkeistä maailmaa varten. 

Kuinka Suomen julkisen sektorin organisaatiot ovat valmistautuneet tekoälyn käyttöönottoon?

Deloitten tekemän tutkimuksen mukaan vain yksi prosentti julkisen sektorin toimijoista käyttää tekoälyteknologioita koko organisaationlaajuisesti. Tähän on kuitenkin tulossa muutos: jopa kaksi kolmasosaa organisaatioista tutkii ja kokeilee parhaillaan tekoälyn avaamia mahdollisuuksia ja niiden soveltuvuutta organisaation toimintaan.

Edistyneimmillä organisaatioilla on tekoälystrategia

Julkisen sektorin organisaatiot ovat tunnistaneet tiedolla johtamisen tärkeäksi osaksi strategiaansa, edistyneimmillä organisaatioilla on luotuna myös erillinen tekoälystrategia ja -visio.

Tekoälyä ei implementoida tyhjyyteen, vaan taustalle tarvitaan toimivat data- ja analytiikkapalveluiden toimintamallit sekä systemaattiset prosessit.

Tämän takia tiedolla johtamiseen organisoituminen antaa hyvät edellytykset tekoälyn organisaationlaajuiselle käyttöönotolle. Yhteinen ja jaettu visio toteutuu parhaiten, kun organisaation eri tahot auttavat toisiaan kehittämään ja viemään tiedolla johtamista eteenpäin.

Kokeiluilla opitaan soveltamaan tekoälyä

Vaikka tekoälyratkaisuja on vasta vähän käytössä, useat organisaatiot ovat jo tehneet tekoälykokeiluja. Tekoälyä on käytetty esimerkiksi tiedon tuottamiseen päätöksenteon tueksi, mutta toistaiseksi kyseisiä tiedon hyödyntämisen prosesseja ei ole automatisoitu.

Tekoälykokeiluilla testataan ja validoidaan tekoälyn soveltuvuutta organisaation käyttötarkoituksiin. Samanaikaisesti ne tarjoavat arvokasta oppia tekoälysovelluksen kehitykselle ja käyttöönotolle.

Tekoälyn tulee olla vastuullista ja eettistä

Tekoälyyn liittyvät eettiset kysymykset ja mahdolliset vaikutukset ovat hyvin ymmärretty julkisen sektorin organisaatioissa. Eettisten sääntöjen tehtävänä on varmistaa, että tekoäly palvelee organisaation tavoitteita, eivätkä tunnistetut mahdolliset haittavaikutukset pääse toteutumaan. 

Eettiset säännöt asettavat tekoälyn käytölle vaatimuksia, jotka tulee ottaa huomioon jo kehitysvaiheessa. Näin tekoälyn käyttö on tehokasta, avointa ja vastuullista heti alusta alkaen.

Tiedolla johdettu julkinen sektori

Löydökset perustuvat Deloitten tiedolla johtamisen kyselytutkimuksen vastauksiin. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa ja se tarkastelee tiedolla johtamisen toimintatapojen omaksumista osaksi organisaatioiden toimintaa sekä organisaatioiden teknologista edistyksellisyyttä. Deloitte julkaisee huhtikuussa tutkimusraportin, mistä selviää, kuinka tietoa jalostetaan ja hyödynnetään Suomen julkisen sektorin organisaatioiden johtamisessa.

Ota yhteyttä

Jaakko Mattila

Jaakko Mattila

Analytics & Cognitive

Jaakko Mattila työskentelee tekoälyn, tiedolla johtamisen ja tiedonhallinnan neuvonantajana Deloitten konsultoinnissa. Jaakolla on yli kymmenen vuoden kokemus mm. dataintensiivisten projektien johtamisesta, ratkaisujen konseptoinnista ja toteuttamisesta. Jaakko on myös sertifioitu tietosuoja-asiantuntija - datan lainmukainen ja eettinen hyödyntäminen ovat hänen toimintansa keskeisiä periaatteita. Jaakko on keskittynyt liiketoiminnan tavoitteita tukevan datastrategian muodostamiseen sekä tiedonhallinnan kehittämiseen ja muutosjohtamiseen. Briefly in English: Jaakko Mattila works as an AI, data strategy and data governance advisor within Deloitte Consulting practice in Finland. Jaakko has over 10 years of consulting experience in leading data intensive projects, analytics solution concept creation and implementation. Jaakko is also certified data privacy expert so lawful and ethical use of data are his core principles. Jaakko has specialized in transforming organisation into insight driven and development of data governance in organisations.

Klaus Uhle

Klaus Uhle

Analytics & Cognitive

Klaus Uhle työskentelee Deloitten konsultoinnissa ja hän on erikoistunut tekoälyyn, tiedolla johtamiseen ja pilviteknologioihin. Klausin intohimona ovat uudet teknologiat ja niiden mukanaan tuomat mahdollisuudet. Klausilla on kokemusta liiketoimintaprosessien automatisoinnista, analytiikkaratkaisujen kehittämisestä ja data-alustojen rakentamisesta. Briefly in English Klaus Uhle works within Deloitte Consulting practice in Finland focusing on AI, data strategy and cloud technologies. Klaus is passionate about the latest technologies and the opportunities they offer. Klaus has experience with automating business processes, developing analytics solutions and building data platforms.