Posted: 02 Mar. 2023 2 min Lukuaika

Sisäinen tarkastus ja hyvinvointialueet

Hyvinvointialueiden matka alkoi vuoden 2023 alussa. Osa alueiden toimintaa on sisäinen tarkastus. Mitä sisäisen tarkastuksen toiminnassa tulee ottaa huomioon?

Hyvinvointialueiden lähtöstartti

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alussa. Juoksutermejä käyttäen, lähtö onnistui ja takaisinkutsua ei tarvittu. Valmistautumiskauden voidaan katsoa onnistuneen. Matkan alkutaipaleella näkyvät jo ylitettävät aidat. Inflaatio, Ukrainan sota, henkilökunnan ja erityisesti hoitohenkilökunnan saatavuus ja potilastietojen tietosuoja on huomioitava toiminnassa.

Esteiden lisäksi juoksun aikana tulee huomioida alusta eli lakisääteiset velvoitteet. Yksi velvoitteista on sisäisen tarkastuksen järjestäminen. Suomen sisäisen tarkastuksen ammattijärjestö IIA (The Institute of Internal Auditors Finland) on ohjeistanut sisäisen tarkastuksen organisoitumisesta sisäisenä tai ulkoistettuna palveluna. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen omavalvontaohjelman mallissa listataan puolestaan sisäisen valvonnan koostuvan omavalvonnan lisäksi riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen kokonaisuuksista.

Mitä lakisääteisen järjestämisvastuun lisäksi on hyvä huomioida? Mitä sisäisellä tarkastuksella tavoitellaan ja mikä on sisäisen tarkastuksen tehtäväkentän haluttu laajuus? 

Parhaimmillaan sisäinen tarkastus on johdon kumppani, joka sparraa ja toimii kirittäjänä hyvinvointialueiden matkalla.

Hyvinvointialueiden toimintaympäristön huomioiminen sisäisessä tarkastuksessa

Sosiaali-, terveydenhoito- ja pelastustoimialaan kohdistuu paljon muutospaineita. Pandemia on kiihdyttänyt uusien teknologioiden käyttöönottoa ja digitaalisuuteen siirtymistä sekä vaikuttanut mm. hoitokäytänteisiin. Lisäksi organisaatioiden vastuullisuuteen ja resilienssiin kohdistuu kasvavassa määrin huomiota. 

Resilienssi organisaatioissa on pandemian alettua ollut tarkemmassa tarkastelussa. Hyvinvointialueilla tulee voida toimia kriisi- ja häiriötilanteissa kuin myös pystyä palautumaan näistä. Pelastustoimialalla onnettomuuksien ehkäiseminen sekä nopea ja tehokas apu poikkeusoloissa ja näiden yli on keskeistä. Toimintakyvyn ylläpito, varautuminen ja jatkuvuudenhallinnan käytännöt tuleekin olla selkeitä koko hyvinvointialueella. Tutustu erityisesti terveudenhuollon toimialan näkymiin kuluvalle vuodelle tästä artikkelista: 2023 Global Health Care Outlook.

Digitaalisuus auttaa hyvinvointialueita ja laajemmin hyvinvointialan toimintaympäristöä kehittämään työtapoja, laajentamaan palvelujen saatavuutta sekä tuottamaan parempaa asiakas- ja työntekijäkokemusta. Osana digitaalisen transformaation muutosta organisaatioissa on kuitenkin noussut lukuisia haasteita. Datanhallinta ja kerätyn datan puhtaus tiedolla johtamisen tehokkaana tukena ovat tärkeässä asemassa. Lisäksi tietoturvan ja tietosuojan merkitys kasvavat. Lue lisää IT-tarkastamisen tämän vuoden nousevista teemoista: Sisäisen tarkastuksen rooli IT-riskien hallinnassa.

Ilmastonmuutoksen kautta nousevat terveysriskit vaikuttavat suorasti ja välillisesti hyvinvointipalvelujen toimintaan. Sosiaalisen vastuullisuuden kautta inklusiivisen ja moniarvoisen työympäristön saavuttaminen vaatii tiedostamista, opettelemista ja toimintaa. Vastuullisuus kattoterminä onkin laaja. Vastuullisuuden raportointi syvenee ja etenee hiljalleen standardisoidumpaan suuntaan. Organisoiden tuleekin kiinnittää huomiota niin vaatimustenmukaisuuden toteuttamiseen kuin myös siihen, että organisaation vastuullisuustoiminta ja vastuullisuusviestintä ovat linjassa toistensa kanssa. Lue lisää, miten sisäinen tarkastus voi tukea vastuullisuuden toteutumista: Vastuullisuus sisäisen tarkastuksen agendalla.

Sisäisen tarkastuksen rooli muuttuvassa ympäristössä

Me Deloittella tuotamme nykyaikaisia sisäisen tarkastuksen palveluita, jotka vastaavat organisaatioiden muuttuviin tarpeisiin. Perinteisen tarkastustyön lisäksi tuemme organisaatioita muissa riskienhallinnan tarpeissa sekä tuemme muutosten läpiviennissä. Asiakkaidemme käytössä on monipuolisen sisäisen tarkastuksen osaamisen lisäksi myös muut asiantuntijamme, jotka tuovat tarkastuksiin tarvittavaa erityisosaamista.

Parhaimmillaan sisäinen tarkastus on johdon kumppani, joka sparraa ja toimii kirittäjänä hyvinvointialueiden matkalla. Jos sisäisen tarkastuksen palveluiden järjestäminen mietityttää, olethan meihin yhteydessä. Kerromme mielellämme lisää palveluistamme ja parhaista käytänteistä. 

Ota yhteyttä

Kristian Siljander

Kristian Siljander

Senior Manager

Kristian vastaa Deloitten Suomen sisäisen tarkastuksen palveluista. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus sisäisen tarkastuksen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisen palveluista. Kristianilla on laaja-alaista osaamista eri toimialojen, liiketoimintaprosessien ja IT riskien tarkastamisesta kotimaisissa ja ulkomaisissa yhtiöissä. Kristian tukee asiakkaita sisäisen tarkastuksen palveluiden kehittämisessä kattaen sisäisen tarkastuksen toiminnan perustamisen, ulkoistetun sisäisen tarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen yhteistyöprojektit. Briefly in English Kristian leads the Internal Audit Services at Deloitte Finland. He has more than 10 years of experience in internal audit, internal control and risk management development services. Kristian has extensive expertise in auditing various industries, business processes and IT risks in domestic and foreign companies. Kristian supports clients in developing internal audit services including Internal Audit function establishment, fully outsourced Internal Audit, and co-sourced Internal Audit.