2016 Global Impact Reprot

Artikkeli

2016 Global Impact Report

Meillä saa olla oma itsensä

Meillä saa olla oma itsensä

Me Deloittella arvostamme yksilöllisyyttä. Kulttuurimme peruskivi on ’inklusiivisuus’, kaikkien ottaminen mukaan avoimesti omine ideoineen, näkökulmineen ja yksilöllisine piirteineen ja persoonallisuuksineen. Teemme jatkuvasti töitä luodaksemme niin monimuotoisen organisaation kuin mahdollista.

Tämä tarkoittaa myös sukupuolista tasa-arvoa. Globaalisti 46 prosenttia tilikaudella 2016 Deloittelle palkatuista uusista työntekijöistä oli naisia. ”Valitettavasti johtajistamme on naisia vain 35 % prosenttia ja partnereista ja ylimmästä johdosta 22 %. Tässä meillä on vielä tekemistä. Jotkut Deloitten miesjohtajista ovatkin toimineet tämän haasteen edessä ja luovuttaneet paikkansa Deloitten globaalissa hallituksessa omien johtoryhmiensä lahjakkaille naisille,” kuvaa Deloitten globaalin hallituksen puheenjohtaja David Cruickshank.

Deloittella nähdään, että monimuotoisuus ja ihmisten syvällinen mukaanotto toimintaan on kriittistä yrityksen menestyksen kannalta ja nämä teemat näkyvät arjen päätöksenteossa ja johtamistavoissa. Deloittella henkilöstöä kannustetaan olemaan omia itsejään ja tunnistamaan, että kunkin yksilölliset vahvuudet tekevät koko organisaatiostamme vahvemman.

Katso Deloitte UK:n video aiheesta

Respect & inclusion at Deloitte

Panostamme ihmisiimme

50 000
Deloitten asiantuntijaa osallistui koulutukseen Deloitten yliopistossa

YLI 3,1 MILJOONAA
suoritettua verkkokoulutusta

2 000
Partneria ja johtajaa fasilitoivat Deloitten yliopiston koulutuksia

Oliko tieto hyödyllistä?