Artikkeli

Deloitten Hear'n Go -podcast-sarja

Terävää näkemystä ja monipuolista keskustelua markkinoita puhuttavista aiheista

Hear'n Go on inspiroiva ja ajankohtainen podcast, jonka jaksoissa asiantuntijamme keskustelevat yhdessä vieraidensa kanssa organisaatioiden ja liike-elämän ajankohtaista ja kiperistäkin haasteista. Tarjolla tuoreita näkökulmia, mielenkiintoista pohdintaa ja käytännön vinkkejä. Tervetuloa kuuntelemaan!

Jakso kuusi:

Tekoäly tulee muuttamaan työmarkkinoita merkittävästi. Suomen tavoitteena on olla myös tekoälyn paras soveltaja. Miten tietovarantoja ja tekoälyä voidaan hyödyntää entistä paremmin? Ja mitä kaikkea tiedolla johtaminen mahdollistaa?

Deloitten Hear’n Go –podcastin kuudennessa jaksossa aiheena on tekoäly. Perehdymme podcastissamme valtion talous- ja henkilöstöhallinnon Palkeiden kehityspäällikkö Heikki Asikaisen ja Deloitten analytiikkajohtaja Jouni Alinin kanssa siihen, millaisin harppauksin valtion toiminnoissa hyödynnetään jo tekoälyä ja mihin kaikkeen sitä voi käyttää?

Kuuntele iTunesissa
Kuuntele SoundCloudissa

tekoälyaika
tekoälyaika

Heikki Asikainen, kehityspäällikkö, Palkeet
Jouni Alin, analytiikkajohtaja, Deloitte

Lue Jounin blogikirjoitus: Matka tekoälykkääksi organisaatioksi

Jakso viisi

Vastuullisuus on suurelle osalle yrityksistä jo arkipäivää, mutta ihmisoikeudet olivat vielä pari vuotta sitten aihe, joka ohitettiin yritysten raportoinnissa aika pienellä huomiolla.

Suomessa keskustellaan parhaillaan pakottavasta laista liittyen ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoitteeseen. Yritysvastuulaki voisi velvoittaa yrityksiä välttämään ja vähentämään toimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia. Miten ihmisoikeudet näkyvät tänä päivänä yrityksissä? Ovatko ihmisoikeudet strategiakysymys ja kenen agendalle ne kuuluvat?

Deloitten Hear’n Go –podcastin viidennessä jaksossa aiheena on monimutkainen ihmisoikeuskenttä. Pureudumme podcastissamme Stora Enson vastuullisen hankinnan ja logistiikan johtaja Johanna Pirisen ja Deloitten ihmisoikeusasiantuntija Lia Heasmanin kanssa siihen, mitä ihmisoikeuksien asianmukainen huolellisuusvelvoite tarkoittaa yrityksille ja mitä se tarkoittaa erityisesti Stora Ensolle?

Kuuntele iTunesissa
Kuuntele SoundCloudissa

huolellisuusvelvoite podcasr yritysvastuu

Lia Heasman, ihmisoikeusasiantuntija, Deloitte
Johanna Pirinen, vastuullisen hankinnan ja logistiikan johtaja, Stora Enso
Eeva Lehtimäki, toimittaja

Jakso neljä

Luonnonvarojen niukkuus, ylikulutus, väestön kasvu, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos - miten kiertotalous voi vastata näihin globaaleihin haasteisiin?

Keskustelu kiertotaloudesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista yrityksille käy vilkkaana. Kiertotaloudella tarkoitetaan uudenlaista talousmallia, jossa materiaalin arvo yritetään pitää mahdollisimman korkeana mahdollisimman pitkään. Mutta miltä kiertotalous tällä hetkellä konkreettisesti näyttää yrityksissä ja miten kiertotaloudessa on tähän mennessä edistytty Suomessa? Entä mitä yritysten kannattaisi tehdä siirtyäkseen kiertotalouteen?

Deloitten Hear’n Go –podcastin neljännessä jaksossa tätä kiinnostavaa aihetta tarkastelevat S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen ja kestävän liiketoiminnan asiantuntija Marika Määttä Deloittelta.

Kuuntele iTunesissa

Kuuntele SoundCloudissa

kiertotalous

Eeva Lehtimäki, toimittaja
Marika Määttä, kestävän liiketoiminnan asiantuntija, Deloitte
Lea Rankinen, vastuullisuusjohtaja, S-ryhmä

Lue lisää: Tie kiertotalouteen

Jakso kolme:

Digitalisaatio on kuuma aihe myös teollisuudessa. Uusia teknologioita ja järjestelmiä otetaan käyttöön eri puolilla organisaatiota, mutta myös tuotantolaitoksilla.

Mitä teollinen vallankumous voi parhaimmillaan olla ja missä oikeasti tällä hetkellä mennään metsäteollisuudessa, kaivos ja terästeollisuudessa tai esimerkiksi kemian-, energia tai öljyteollisuudessa?

Deloitten Hear'n Go -podcastin kolmannessa jaksossa aiheeseen pureutuvat Ahlstrom-Munksjön tietohallintojohtaja Kristiina Lammila ja Mika Järvensivu, joka toimii Deloittella valmistavan- ja prosessiteollisuuden partnerina.

Kuuntele iTunesissa

Kuuntele SoundCloudissa

Kristiina Lammila, tietohallintojohtaja, Ahlstrom-Munksjö & 

Mika Järvensivu, valmistavan- ja prosessiteollisuuden partneri, Deloitte

Jakso kaksi:

Jakso kaksi: Kansainvälisten veroriitojen ratkaiseminen

Valtiovarainministeriö ehdottaa kansainvälisten veroriitojen ratkaisemiseen uutta sääntelyä. Lausuntokierros asiasta päättyi syyskuun 21. päivä. Millaisesta vyyhdistä on oikein kyse ja mitä ongelmia veroriitoihin ja ehdotettuun säätelyyn liittyy?

Deloitten Hear'n Go -podcastin toisessa osassa tähän teemaan pureutuvat nyt KONEen verojohtaja Nina Leväjärvi ja johtaja Virpi Pasanen Deloitten vero- ja lakipalveluista.

Kuuntele iTunesissa

Kuuntele SoundCloudissa

kansainväliset veroriidat
Virpi Pasanen

Virpi Pasanen, Deloitten vero- ja lakipalvelut

Jakso yksi:

Jakso yksi: Finanssialan varautuminen kriisi- ja poikkeustilanteissa

Miten turvataan palkkojen tai eläkkeiden maksu, nostot ja maksut pankkitileiltä, sijoitukset, rahastoyhtiöiden, maksukorttien tai pörssin toiminta, jos finanssisektorille iskee kriisi- tai poikkeustilanne. Onko ala varautunut siihen, jos tietoliikenneyhteydet ulkomaille katkeavat?

Suomessa on herätty miettimään, miten esimerkiksi maksuliikenteen hoitaminen vakavien häiriöiden iskiessa pitäisi ottaa lainsäädännössä paremmin huomioon. Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on ehdottanut täsmennyksiä säännöksiin, jotka koskevat rahoitusalan velvollisuutta varautua poikkeusoloihin.

Deloitten Hear´n Go -podcastin ensimmäisessä osassa tätä kiinnostavaa aihetta purkavat finanssisektorista vastaava johtaja Ilkka Huikko Deloittelta ja Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi yhdessä toimittaja Eeva Lehtimäen kanssa.

Tervetuloa kuuntelemaan!

Ilkka Huikko

Ilkka Huikko, Deloitten finanssisektorista vastaava johtaja

Deloitten Hear'n Go -podcast-sarja

Deloitten Hear'n Go on bisnes-podcast-sarja, jossa asiantuntijamme keskustelevat yhdessä vieraidensa kanssa organisaatioiden ja liike-elämän ajankohtaista ja kiperistäkin haasteista. Tulevat jaksot käsittelevät mm. teollisuuden tulevaisuutta, kestävää kehitystä ja kyberturvallisuutta. Uudet jaksot ilmestyvät verkkosivujemme lisäksi myös suositummilla podcast-alustoilla.

Pysythän kuulolla!

Oliko tieto hyödyllistä?