Deloittelle kolme uutta partneria

Artikkeli

Deloittelle kolme uutta partneria!

Lämpimät onnittelut!

Partnereiksi on nimitetty 1.6.2017 alkaen:

Elina Peill
Audit & Assurance

Elina Peill vastaa Deloitten ulkoisen taloudellisen raportoinnin neuvontapalveluista. Hän on työskennellyt IFRS ja US GAAP -raportoinnin parissa yli 15 vuoden ajan niin asiantuntijana, tilinpäätösten valvojana kuin yhtiöiden raportointiin osallistuen. Elinalla on laaja kokemus niin uusien IFRS-standardien implementoinneista, konversioista ja ulkoisen raportoinnin kehittämishankkeista kuin listautumis- ja muista rahoitusjärjestelyistä ulkoisen raportoinnin näkökulmasta.

Ota yhteyttä: elina.peill@deloitte.fi

Elina Peill

Tuomo Saari
Liikkeenjohdon konsultointi

Tuomo Saari vastaa Deloitten Strategy & Operations -konsultoinnista. Tuomon asiakkaat toimivat useilla eri toimialoilla, aina mediasta valmistavaan teollisuuteen. Tuomon erityisosaamista ovat yritys- ja liiketoimintastrategiat sekä uudet, innovatiiviset liiketoimintamallit. Lisäksi hänellä on kokemusta monimutkaisista liiketoimintamallien muutoshankkeista ja muutosjohtamisesta. 

Ota yhteyttä: tuomo.saari@deloitte.fi

Tuomo Saari

Lauri Salmivalli
Liikkeenjohdon konsultointi

Lauri Salmivalli vastaa Deloitten sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan asiantuntijapalveluista. Tämän lisäksi Lauri vastaa Deloittella sote-uudistukseen liittyvästä palvelukokonaisuudesta. Lauri on  työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollon konsultointi-, arviointi- ja tutkimustehtävissä yli kymmenen vuoden ajan. Hänen asiakkaisiin kuuluu niin julkisen sektorin, yksityisen sektorin, viranomaisten, rahoittajien kuin lääketeollisuuden edustajia. Laurin erityisasiantuntemus liittyy erityisesti strategiatyöskentelyyn, liiketoimintamallien kehittämiseen ja suurten toiminnanmuutoshankkeiden läpivientiin.

Ota yhteyttä: lauri.salmivalli@deloitte.fi

Lauri Salmivalli
Oliko tieto hyödyllistä?