Life at Deloitte

Deloittelle viisi uutta Partneria

Lämpimät onnittelut!

Deloitten uusiksi Partnereiksi on nimetty 1.6.2022 alkaen Johan Groop, Eeva Hiulumäki, Mikko Jantunen, Virpi Pasanen ja Mikko Vaara. Parhaimmat onnittelut Partner-viisikolle nimityksen johdosta.

Johan Groop

Tilintarkastuspalvelut 

Johan Groop työskentelee Deloittella KHT-tilintarkastajana Suomessa ja palvelee suuria listattuja PCAOB-asiakkaita ja muita listayhtiöitä. Johanilla on laajaa kansainvälistä kokemusta, ja hän on työskennellyt ja asunut Lontoossa ja Moskovassa. Johan on erikoistunut konsernien tarkastuksiin, keskitettyihin tilintarkastuksiin ja merkittäviin tilintarkastustransitioihin. Hän on lisäksi työskennellyt Deloittella asiakassuhdepäällikkönä useassa kansainvälisessä tilintarkastus- ja neuvontapalveluasiakkuudessa.

Lupaukseni Partnerina: Autan asiakkaitamme löytämään parhaat tilintarkastusratkaisut huomioimalla asiakasyrityksen talousorganisaation nykytila ja tulevaisuuden tavoitteet. Keskitetyt tilintarkastukset ovat tehokas tapa parantaa palvelurakennetta ja löytää globaalisti standardisoituja ja automatisoituja työskentelytapoja. Lupaan myös tukea Deloitten monimuotoista kasvua – tämä on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä menestystekijöistä.  

Mieluista vapaa-ajalla: Vapaa-aikaa vietän perheeni kanssa yhteisten harrastusten ja matkustelun parissa.

Eeva Hiulumäki

Vero- ja lakipalvelut

Eeva Hiulumäki johtaa Deloitten Global Employer Services (GES) -palvelualuetta Suomessa. Eevalla on laaja kokemus kotimaisesta ja kansainvälisestä henkilöverotuksesta, kansainvälisten henkilösiirtojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kokonaispalkitsemisesta.

Lupaukseni Partnerina: Lupaan auttaa ja tukea asiakkaitamme löytämään kestäviä ja toimivia ratkaisuja henkilöiden globaaliin liikkuvuuteen muuttuvassa ympäristössä. Haluan myös tukea omia asiantuntijoitamme, jotta voimme yhdessä varmistaa laadukkaan ja asiantuntevan lopputuloksen asiakkaillemme.

Mieluista vapaa-ajalla: Nautin perheen yhteisestä ajasta vapaa-ajan asunnollamme.

Mikko Jantunen

Vero- ja lakipalvelut

Mikko johtaa Deloitten Outsourced Compliance, Accounting and Documentation (Tax Operate) -palvelualuetta Suomessa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus yritysverotuksen ja taloushallinnon rajapinnasta sekä verojen hallinnan projekteista. Viime vuodet hän on toiminut globaalien verotuksen ulkoistushankkeiden ja niihin liittyvien transformaatioiden parissa. Hän on johtanut palvelualuetta syksystä 2020 palattuaan parin vuoden ulkomaankomennukselta.

Lupaukseni Partnerina: Autamme globaalisti toimivia asiakkaitamme täyttämään heidän verotukseen ja raportointiin liittyvät velvoitteensa maailmalla luotettavasti ja tehokkaasti. Olemme kehittäneet määrätietoisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa ulkoistuspalvelujamme ja koko Deloitte-verkoston toimintaa jo vuosia. Jatkamme tätä matkaa, ja haluamme olla pysyvästi paras palveluntarjoaja Suomessa ja asiakkaidemme ensimmäinen vaihtoehto globaaliksi kumppaniksi.

Mieluista vapaa-ajalla: Parasta vapaa-ajalla on lasten harrastuksiin osallistuminen. Omaa aikaani vietän kuntoillen ja kotona tai mökillä puuhastellen. Nykyään vapaa-aikaan ja arkeen kuuluu myös rauhalliset metsäkävelyt koiran kanssa. 

Virpi Pasanen

Vero- ja lakipalvelut

Virpi Pasanen toimii Partnerina Deloitten yritysveropalveluissa Suomessa ja lisäksi hän vastaa finanssitoimialan asiakkaillemme tarjottavista vero- ja lakipalveluista. Virpi on työskennellyt aiemmin lähes 20 vuotta veroasiantuntijana edunvalvontatyössä erityisalueinaan muun ohessa yritysverotus, kansainvälinen verotus ja verotusmenettely. Virpillä on lisäksi kokemusta Suomen merkittävimpien veroriitojen ratkaisuista ja hän on yksi tunnetuimpia veroasiantuntijoita Suomessa.

Lupaukseni Partnerina: Deloitten arvoihin tiivistyy paljon olennaisia piirteitä, miten haluan palvella asiakkaitamme ja johtaa tiimejämme. Lupaan olla yhdessä tiimin kanssa luotettava kumppani ja sparraaja asiakkaillemme verolainsäädännön viidakossa – tarjoamalla korkealaatuista ja toimialaa ymmärtävää kansainvälistä osaamista. Autan asiakkaitamme sisällyttämään verotuksen osaksi yritysten vastuullisuusagendaa. Katson yhdessä asiakkaan kanssa eteenpäin ja autan varautumaan jo ennalta tuleviin verolainsäädännön ja raportointivelvoitteiden muutoksiin. Tuon laajan kotimaisen ja kansainvälisen kontaktiverkostoni asiakkaidemme käyttöön.

Mieluista vapaa-ajalla: Nautin suuresti suomalaisesta luonnosta ja metsästä. Vapaa-ajalla minut löytää todennäköisimmin koiran kanssa metsäpoluilta, säästä riippumatta. Kesällä mökkimme Saimaan saaressa tarjoaa oivan mahdollisuuden akkujen lataamiseen yhdessä perheen ja ystävien kanssa. 

Mikko Vaara

Konsultointi

Mikko vetää Deloitten toimitusketjujen ja -verkostojen kehittämisen konsultointia Suomessa. Hänellä on pitkä kokemus suurista teollisuuden kansainvälisten arvoketjujen muutoshankkeista, joilla on mahdollistettu liiketoiminnan kasvua ja samalla parannettu tuloksellisuutta ja palvelutasoja. Mikolla on lisäksi laaja kokemus yritysten eri toiminnoista sekä toimintamallien ja toimitusketjun kehittämisestä.

Lupaukseni Partnerina: Haluan edelleen auttaa teollisuusyrityksiämme menestymään keskellä kiihkeää globaalien toimitusketjujen muutosta: pandemiat, logistiikan pullonkaulat ja kauppasodat vaativat nopeasti mukautuvaa, keskitetymmin ohjattua toimitusverkostoa. Jatkossa haluan käyttää enemmän aikaa kestävien toimitusketjujen kehittämiseen, eli varmistamaan hankintaketjujen luotettavuus ja hiilijalanjäljen minimointi valmistuksessa, logistiikassa ja tuotteiden käytössä. Investoinnit teknologiaratkaisuihin ovat suuria, ja haluan tukea niiden suunnittelussa ja käyttöönotossa, jotta liiketoiminnan tarpeet täyttyvät ja hyödyt saavutetaan.

Mieluista vapaa-ajalla: Kiireisen työn vastapainona liikun eri tavoilla luonnossa jalan, pyörällä ja suksilla. Perheen kanssa pidämme tutustumisesta uusiin kaupunkeihin ja kulttuureihin. 

Oliko tieto hyödyllistä?